TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Bakan Işıkhan, Bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda 2024 yılı asgari ücretini de değerlendirdi.

Işıkhan, asgari ücrette yapılacak her artışın, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağladığını belirterek, "Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir. 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için aralık ayı başında komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

EYT'de düzenlemeden faydalanan kişi sayısı 2 milyon

Işıkhan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili de bilgi verdi. EYT'lilerin 51,1'inin emekli olup çalışmaya devam ettiğini belirten Işıkhan, "EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyondur" dedi.

Kayıt dışı istihdama mücadele

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceklerini belirten Işıkhan, "Kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının desteklenmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması; bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların özendirilmesi gibi amaçlarla bugün 17 farklı prim teşvik, destek ve indirimi uyguluyoruz. Esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.