BİN YILLIK KARDEŞLİK VE KÜRTÇE

"Bin yıllık kardeşlik"sözünün içerisinin doldurulamadığını görüyoruz maalesef.
Herhalde İslâmın etkisiyle oluştu bu kardeşlik."Tüm müminler kardeştir."ayetinden gelen bir kardeşlik bu.Buraya kadar her şey güzel. Lâkin kardeşlik hak ve hukukuna gelince işler değişiyor. Kürtler hep üvey kardeş muamelesi görmüştür ne yazik ki. Bingöl Üniversitesi'nde Master eğitimimi yaparken bir konferansa katılmıştım.Konferansa şu anda Zaman gazetesinde yazar olan Mümtazer Türköne de katılmıştı.Hazır "Bin yıllık kardeşlik"ten bahsedince konuyu açayım dedim.Sayın Türköne!dedim:
Yıllar önce sizin de şu anda yazdığınız gazetede bir köşeyazarı özeleştiri yapmıştı.Her Kürt hemen hemen Türkçeyi iyi bilir;fakat her Türk bırakın bir kaç cümleyi,bir iki Kürtçe kelimeyi bile bilmez.Neden Kürt kardeşimiz bizim dilimizi biliyorken biz onun dilinden birkaç kelime bile bilmeyiz diye yakınmıştı.Ben de hazır burada yakalamışken size sorayım:Bin yılın sonunda acaba kaç Kürtçe cümle kurabilirsiniz?
Neyse cümleden Vazgeçtim.Peki bir iki kelime Kürtçe kelime hafızanızda var mı diye sordum.Fakat olumlu cevap alamadım.Bunun üzerine ona:"Anlaşmanın ve birbirini anlamanın en önemli koşulu birbirinin dilinden anlayıp,birbiriyle konuşabilmektir.Yıllarca Kürtçe denilen bir dile ecnebi kalmanın size vereceği bir vicdan azabı yoksa bırakın bin yılı,binlerce yıl da geçse kardeşliği pekiştirmek zor olacaktır."deyince biraz bozuldu. Çünkü haklıydım ve de o Kürtçeye yabancıydı. Ama "Bin yıllık kardeştik."
Müminin en önemli hasletlerinden birisi de kardeşlik hukukudur.Bütün kutsal kitaplar eşitlik,hak ve adalet kavramlarına azami önem verir.Adeta dünya hak ve adalet üzerine durur.Nitekim dünya üzerinde yaratana karşı inkarın artması ve ibadetin azalması üzerine yaratıcı bu adaletsiz dengeye karşı kıyâmeti koparır.O yönden biz müslüman Türkler ve Kürtler birbirimizin farklılıklarını ve ayırıcı özelliklerinin kabullendiğimiz ölçüde kardeşliğimizi pekiştireceğiz.Müslüman hasleti olmayan ırkçılık ve hamiyet-perverlik hastalığından belki de ancak o zaman kurtulabileceğiz.Yıllarca birbirimizi bir hiç uğruna öldürdük.Ölen de öldüren de müslümandı maalesef. Bu kirli savaşın tek nedeni ise ırksal anlamda farklılık ve birinin diğerini ezme içgüdüsü ile başlayan bir duyguydu.
İnşaallah bizi bir çizgide birleştirecek yegâne temel İslâmiyet panzehiridir.Bu müslümanlık bilincini kazandığımız ölçüde birbirimize biraz daha yakınlaşır ve bu ölçüde kalıcı barışı sağlayabiliriz.
Yazacağım şeyler çok fakat sizleri fazla yormamak için kısa kesiyorum.
Selam ve dua ile...
      Çetin Can

Önceki ve Sonraki Yazılar