Brent petrol, dünya petrol piyasasında büyük bir etkiye sahip olan ve Kuzey Denizi'nden çıkarılan bir tatlı petrol türüdür. Bu petrol, aynı zamanda Londra Brent veya Brent Blend olarak da adlandırılır. Brent petrolü, Shell şirketi tarafından "Brent Goose" adı verilmiştir ve içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur. Bu özelliği, Brent Petrol'ün "tatlı petrol" sınıfında yer almasını sağlar ve işlenmesini kolaylaştırır.

Petrol piyasasında önemli bir rol oynayan Brent petrolü, dünya genelinde petrole dayalı ekonomik faaliyetlerin ve enerji tüketiminin belirleyicilerinden biri olarak kabul edilir. Kıstas kabul edilen diğer ham petrol türleri arasında WTI (Western Texas Intermediate) ve Umman petrolü de bulunmaktadır. WTI petrolü NYMEX'te işlem görürken, Brent petrolü ICE üzerinde işlem görür. Umman petrolü ise DME (Dubai Mercantile Exchange) platformunda işlem görür.

WTI, Orta Amerika'dan çıkarılan bir petrol türünü temsil ederken, Brent petrolü Kuzey Denizi'nden elde edilir. Umman petrolü ise Orta Doğu'dan gelir. Bu farklı petrol türleri, coğrafi bölgelerine göre isimlendirilir ve her birinin kendine özgü özellikleri vardır.

Brent petrolü, dünya genelinde talep gören ve işlenmesi kolay olan bir "tatlı petrol" türü olması nedeniyle petrol piyasasında büyük bir öneme sahiptir. Brent petrolünün fiyatları ve arzı, dünya ekonomisi ve enerji sektörü üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, Brent petrolü ve diğer ham petrol türleri dünya piyasalarının dikkatle takip ettiği unsurlardan biridir.