2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2023 tarihinde başladı ve 2 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. Bu yönetmelik değişikliği ile ÇKS'ye kaydolamayan, ancak tarımsal üretim yapılan alanların kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.

Değişikliğe göre, taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonları tarafından yerinde denetlenecek.
Tarımsal faaliyetlerin gerçekleştiği ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar, "Taahhütname" belgesi ile kayıt altına alınabilecek.
Bu sayede, mülkiyet ve mirasçılık sorunları nedeniyle desteklerden mahrum kalan üreticiler, tarımsal desteklerden yararlanma fırsatına sahip olacak.
Mirasçılar ya da hissedarlar, taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içinde itiraz etmeleri durumunda, bu arazilere ait kayıtlar, taahhütname süresinin sonuna kadar, itiraz edilen hisselere denk gelen alanlar için sona erdirilecek.

CKS-BASVURULARI-YENI-DEGISIKLIKLERLE-BASLADI-2

Verasetten kaynaklanan miras durumunda taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedar ve/veya mirasçılar tarafından itiraz edilmesi halinde, bu arazilere ait kayıtlar, taahhütname süresinin sonuna kadar verasete konu olan hisselere itiraz edilen alanlar için iptal edilecek.
Tapu sicilinde kayıtlı mal sahibinin ölümü durumunda, miras hakkının belirtildiği mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesine göre tescil işlemi yapılmamış araziler, intikal edilmemiş araziler olarak değerlendirilecek.

İntikal edilmemiş araziler için taahhütname ile yapılan başvurulara mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi talep edilecek.
Başvuru yapılan arazide kendi hissesi olmayanlar için hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecek. Eğer arazi, verasetten kaynaklanan iştirake tabi ise ve hisse oranları belirsizse, tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname istenecek.
Taahhütnameye konu arazilere ait ÇKS kayıtları, üretim yılının mart ayı içinde 15 gün süresince il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Hissedarlar ve/veya mirasçılar dışında daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak. (İLKHA)

CKS