Belediyedeki Ali Emiri Konferans Salonunda, eğitim kapsamında, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yerindeki temizlik ve düzen, iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan hukuki sonuçlar, meslek hastalıklarının nedenleri, hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma teknikleri gibi konular ele alındı. Ayrıca, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ile ilk yardım konularına da vurgu yapıldı.

Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskler ve önlemler, iş kazalarının nedenleri ve korunma prensipleri, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ile güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma konuları da eğitim içeriğini oluşturdu.