Barç, Türkiye'nin jeotermal kaynaklar açısından zengin bir ülke olduğunu belirtti ve jeotermal enerji kaynaklarıyla ilgili araştırmaları paylaşmak, teknolojik bilgileri geliştirmek, sorunları tartışmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla programı düzenlediklerini ifade etti. Aynı zamanda bölgenin ve Diyarbakır'ın jeotermal alanlarının potansiyelini vurgulayarak, kentin ekonomisinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, jeotermal enerjinin enerji üretiminde kritik bir rol oynadığını söyledi. Kaya, enerji üretiminde barajlar ve petrol gibi kaynaklara bağımlılığı vurgulayarak, Diyarbakır'ın yüzde 60'ının sulanabilir olduğunu ve jeotermal enerji ile sürdürülebilir enerji imkanına sahip olduğunu dile getirdi.

Konferansta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Alper Baba, jeotermal kaynakların önemini vurgulayan bir sunum yaptı. Bağlar, Karacadağ, Sur, Çınar ve Bismil arasındaki alanın jeotermal enerji potansiyeli hakkında MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı/Güneydoğu Anadolu Jeotermal Enerji Projesi Başkanı Dr. Aydın Çiçek de bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Fahri Profesör Orhan Mertoğlu, "Jeotermalin entegre olarak değerlendirmesinde yatırım ve işletmeler" konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği, TMMOB Jeoloji Mühendisler Odası ve Dicle Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen konferansa; DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Nevin İl, TMMOB JMO Diyarbakır Şube Başkanı Dicle Barç, DİMAD Başkanı Fahrettin Çağdaş, Prof. Dr. Alper Baba, Dr. Aydın Çiçek, Fahri Profesör Orhan Mertoğlu, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı.

AW068633_02