Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Rekabet Kurulu Başkanlığı'na Birol Küle atanmıştır.

Rekabet Kurulu üyeliğine ise Berat Uzun seçildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bazı mülklerin hızlı kamulaştırılmasına, Artvin'deki bir alanın riskli bölge ilanının kaldırılmasına, çeşitli üniversitelerde yeni enstitü ve fakültelerin kurulmasına, kamu kurumlarının yurt dışındaki teşkilatında bazı değişikliklere ve İstanbul'da iki özel endüstri bölgesinin kurulmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararlara göre, Aydın, Kayseri, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Nevşehir dahil olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki bazı mülkler, enerji üretimi ve iletim hatları için hızlı kamulaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir diğer karara göre, Artvin'in Merkez ilçesindeki Çayağızı Mahallesi'nde bulunan bazı alanların riskli bölge ilanıyla ilgili 19 Ağustos 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

ÜNİVERSİTELERDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı kararıyla Samsun Üniversitesi'nde "Politika Bilimleri Fakültesi" ve "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" kuruldu.

Ayrıca, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde "El Yazması ve Kuran Araştırmaları Enstitüsü" ve Kafkas Üniversitesi'nde "Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi" kurulması kararı alındı.

Kafkas Üniversitesi'nde Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun ve Samsun Üniversitesi'nde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin kapatılmasına karar verildi.

Bingöl Üniversitesi'nde Kıraat Bilimi Enstitüsü'nün adı "Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat Bilimi Enstitüsü" olarak değiştirildi, Samsun Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi'nin adı da "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışındaki teşkilatına ilişkin Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapıldı.

İSTANBUL'DA İKİ YENİ ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ

Cumhurbaşkanı kararına göre, Arnavutköy ilçesinde "Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi" ve "ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi" oluşturuldu.