Nomofobi, günümüzün hızla teknolojiye adapte olan toplumlarında giderek yaygınlaşan bir sorun haline gelmiştir. Bu korku, cep telefonu bağlantısını kaybetme endişesi olarak tanımlanır ve Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırmaya göre, telefon kullanıcılarının önemli bir kısmını etkilemektedir.

Birleşik Krallık'ta Telefon Kullanıcılarının %53'ü Nomofobiye Duyarlı: Cep Telefonu Endişeleri

YouGov isimli pazar araştırması şirketi, Birleşik Krallık Posta Ofisi'nin yetkilendirmesiyle yürütülen bir çalışmada, cep telefonu kullanıcılarının yaşadığı endişeleri inceledi. Araştırmaya göre, Birleşik Krallık'taki telefon kullanıcılarının yaklaşık %53'ü, telefonlarını kaybetme, batarya veya kontör bitimi, kapsama alanı dışında kalma gibi durumlarda huzursuz olma eğilimindedir.

Cinsiyet bazında yapılan incelemelerde, araştırma erkeklerin %58'inin, kadınların ise %48'lik bir kesiminin nomofobiye karşı duyarlı olduğunu ortaya koydu. Bu farklılık, cinsiyetin bu teknoloji kaynaklı endişeleri nasıl etkilediği konusunda önemli bir perspektif sunmaktadır.

Cep Telefonu Bağlantısını Kaybetme Korkusuyla Başa Çıkmak

Ayrıca, %9'luk bir kesimin cep telefonları kapalıyken bile stres yaşadığı belirlendi. Bu durum, teknolojinin sürekli erişilebilir olma baskısı altında hisseden bir kesimi vurguluyor.

Nomofobi, sadece telefon bağlantısını kaybetme korkusuyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda güncel gelişmeleri kaçırma korkusuyla da yakından ilişkilidir. Teknolojiyle birlikte ortaya çıkan bu yeni tür endişeler, modern toplumun dijitalleşme sürecinde karşılaştığı zorlukların bir yansıması olarak dikkati çekmektedir.

HABER MERKEZİ