Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre, 15 yaş ve üzeri kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi oldu. İşsizlik oranında 0,1 puanlık bir düşüş yaşanarak %9,1 seviyesine geriledi. Cinsiyet bazında işsizlik oranları ise erkeklerde %7,5, kadınlarda %12,3 olarak belirlendi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,3 olarak kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişiye düştü. Bu oran erkeklerde %65,8, kadınlarda ise %31,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,2 olarak belirlendi. İşgücü 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi oldu. Cinsiyet bazında, işgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1, kadınlarda %35,6 olarak saptandı.

Genç nüfusta (15-24 yaş) mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %16,7 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde %13,8, kadınlarda ise %22,0 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 44,2 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalışla %21,8'e düştü. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,6 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %16,7 olarak tahmin edildi.