Kur'ani Bir Nesil Arzuluyoruz

Kur'ani Bir Nesil Arzuluyoruz

Kur'an Nesli Platformu Başkanı Mehmet Ali Altun, toplumdaki tüm sorunların çözüm adresinin Kur'an olduğuna işaret etti.

28 Temmuz 2011 tarihinde Batman Bilge-Der öncülüğünde kurulan "Kur'an Nesli Platformu" (KNP) eğitim programları ile çalışmalarına hızlı başladı. 12 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu Kuran Nesli Platformu hakkında; kuruluş amacından hedeflerine kadar bizleri detaylı bilgilendiren Platform Başkanı Mehmet Ali Altun, toplumdaki tüm sorunların çözüm adresinin Kur'an olduğunu vurguladı.

Platformun Kuruluş Aşamasından Bahseder Misiniz?

Allah Azze ve Celle'ye layık olduğu bir vecih üzere, Zatının Azametine Ve İzzetinin Celaline yakışır bir tarzda hamd olsun. Kâinatın Seyyid-i Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e onun (s.a.v.) Tahir Ehli Beyti'ne, mümtaz sahabelerine ve kıyamete kadar hidayete tabi olanların üzerine salât ve selam olsun. Hiç şüphesiz ki bugün bütün insanlık, Müslüman'ıyla gayr-i Müslim'iyle, doğusuyla batısıyla, genciyle yaşlısıyla, erkeği ve kadınıyla Kur'an'ın nuruna, edep ve adabına, hak ve hukukuna muhtaçtır. Dün olduğu gibi bugün ve yarında insanlık Kur'an'ın adaletine muhtaçtır. Kâinatın tüm zerreleri canlı yâda camit hepsi tek bir ağızdan Kur'an Kur'an diye feryat ettikleri bir gerçektir. Kur'an'a duyulan ihtiyaç, ona olan özlem apaçık ortadadır. Kur'ansız hayat güneşsiz dünya gibidir. Kur'an'ın olmadığı yerde zülüm vardır, cehalet vardır, cinayet vardır. Kur'an'ın konuşmadığı yerde zülüm ve cehalet konuşur. Kur'an'ı toplumun ve hayatın içinden çıkarmak bedenden ruhu almak gibidir.

Toplumlardaki mevcut tüm sorunların çözüm adresi şüphesiz ki Kur'an'dır. Tüm sorunların kaynağı da Kur'andan uzak, onun nurundan mahrum olmaktır. Bununla birlikte bilinçli ve sistematik olarak uzun bir zamandır, neslimizi, Müslüman halkımızı, gençlerimizi ve bacılarımızı Kur'an'dan koparmaya, Kur'anla diyaloglarını kesmeye, ilahi mesajdan yoksun bırakmaya yönelik bir gayret var. Kur'anla insanlarımız arasına barikatlar kurulmaya ve setler örülmeye çalışılıyor. Bunun neticesi olarak ta ne yazık ki insanlarımız, gençlerimiz manen cehennem olan bir hayatın insanları oluvermeye başlıyorlar. Eğer gidişat bu şekilde devam ederse Yeni neslimizin yarınları ise daha karanlık, daha vahim ve daha tehlikeli sonuçlara doğru kayması kaçınılmaz olur. Her gün nice İslam evladı, ümmet çocuğu cehaletin, günahın ve inançsızlığın kucağına düştüklerini görmekte ve duymaktayız. Bu manzara karşısında duyarlı, sorumluluğun bilincinde olan, İslam, İman ve Kur'an endişesini taşıyan Müslümanlar, bu gidişata seyirci kalmamalıydılar. Basit mazeretlerin arkasına sığınarak bu vahim ve tehlikeli gidişatı görmezlikten gelemezdiler. Bunun için Yeni neslin yani çocuklarımızın yarınlarını aydınlatma, ebedi hayatlarını tehlikelerden kurtarma adına çalışmalar başlatmak ve bizden sonraki nesillerden de beddua almamak için taşıdığımız bu endişeleri bir takım sivil toplum kuruluşuyla paylaştık. Yaptığımız görüşmelerde anladık ki aynı endişeleri taşıyoruz. Yeni nesil hakkında endişe duyan duyarlı STK'larla bir araya gelerek Kur'an nesli adında bir platformun kurulmasını uygun gördük. Mevzuat ve tüzüğümüz gereği Bilge-Der'in öncülüğünde söz konusu endişeleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak üzere gerek il içerisinde ve gerekse il dışında on iki sivil toplum kuruluşunun üyeliği ve onlarcasının da desteğini alarak Allah'ın inayetiyle platformumuzu kurduk. Burada platformumuza destek veren tüm STK'lara platform adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bizimle aynı endişeleri taşıyan diğer STK'lardan da destek bekliyoruz. Bu konuda kapımız sonuna kadar açık olduğunu belirtmek isterim. Onları da çalışmalarımızda görmek ve değerli görüşlerinden istifade etmek istiyoruz.

Böyle Bir Platform Kurmaya Neden İhtiyaç Duydunuz?

Şöyle izah edeyim: Biz insan olarak ne zaman ışığa ihtiyaç duyuyoruz? Tabi'i ki karanlık bastırınca… Karanlık basınca yolumuzu bulmak, renkleri seçmek için ışık, nur ararız öyle değil mi? Şu anda insanlık ilahi nurdan yoksun, karanlıklar içerisinde bocalayıp duruyor, insanlarımız, gençlerimiz yollarını gösterecek bir nurun arayışındadırlar. İşte aradıkları bu ışık bu nur şüphesiz ki Kur'an'ın ta kendisidir. Çünkü rabbimiz bu Kur'an'ın nur olduğunu söylüyor. Ve Kur'an'ın isimlerinden bir tanesi de nurdur. Nur: İnsanların akıllarını ve kalplerini iman nuru ve getirdiği ilim ile aydınlattığı ve insanlığın geleceğini çizdiği hedefler ve ilmî hakikatlerle aydınlattığı için kendisine "Nur" denmiştir. "Allah yerlerin ve göklerin nurudur" (Nur, 24.35) ayeti Kur'an'ın bu yönüne işaret etmektedir. Yâda şöyle bir soru soralım. Bir İnsan hastalanınca ne yapar? Doktora gider derdine deva arar öyle değil mi? Biz toplum olarak manen hastayız bizim manevi elemlerimiz vardır. Manevi hastalıklar doktor, hekim işi değildir. Rabbimiz kulluk kitabımızda: "Biz Kur'an'dan Müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz."(İsra 82) ayetiyle bizlere şu mesajı veriyor. Kullarım Eğer gerçekten siz şifa, deva arıyorsanız, elemlerinizden kurtulmak istiyorsanız işte hem nur hem de şifa diyerek manevi tedavinin adresini gösteriyor. İşte karanlıkta kalmış ve manen hasta olan bir toplumu ancak Kur'an tedavi eder. Onun için Kur'an aşığı ve Kur'an sevdalısı olan toplumumuzu Kur'an'la buluşturma adına çalışmalar yapmak için böyle bir platforma duyulan ihtiyaç ortadaydı. Bu ihtiyaca cevap vermek için böyle bir platform kurduk.

Platformunuzun İsmi Kur'an Nesli'dir. Acaba Nasıl Bir Nesil Yetiştirmeyi Düşünüyorsunuz?

Kur'an nesli platformu olarak hedeflediğimiz nesil Kur'anın tarif ettiği nesildir. Kur'an öyle bir nesil tarif ediyor ki Kur'an'la gören, Kur'an'la yürüyen, Kur'an'a sorarak yaşayan, Kur'an'ı hayatında söz sahibi kılan, Kur'an'ın sürelerine ayetlerine inen, bu kitap benim kitabım, şu ayetlerde benim ayetlerimdir diyen, onun evrensel ve ölümsüz mesajını anlayıp uyan, Kur'an'ın rehberliğiyle yol bulan bir nesli tarif ediyor. Aynı zamanda bu nesil Kur'an'la barışık, Kur'an'la diyalog halinde olan, emir ve direktiflerini Kur'an'dan alan, Kur'an'ın öğretileriyle manen tahrip olmuş toplumu inşa eden bir nesil. Toplumun dertlerini kendine dert edinen, toplum yararına çalışan bir nesil olacak İnşallah.

Platform Olarak Hedefiniz Nedir?

Platform olarak hedefimiz: İmkânlarımız ölçüsünde herkesin Kur'an öğrenmesini sağlamak, Kur'an'ın usulüne uygun bir şekilde güzel okunmasını yaygınlaştırmak, Kur'an'ın anlaşılması içim programlar yapmak, Kur'an-ı Kerim'i toplumun gündemine oturtmak, Kur'an öğretiminin önündeki engelleri kaldırmaktır. Bununla bağlantılı olarak Kur'an'ın mesajının daha iyi anlaşılıp toplumun her kesimine ulaştırılması için medrese kültürünün tekrar canlanması, medrese eğitiminin önündeki engellerin kaldırılması ve medreselerin yaygınlaştırılması için girişimlerde bulunmaktır.

Peki, Bu Doğrultuda Ne Gibi Faaliyetler Yapmayı Düşünüyorsunuz?

Hedeflerimiz doğrultusunda öncelikle Ramazan ayında ezber çalışmalarımız devam ediyor. Ezber çalışmalarında kısa surelerin ezberlenmesi, Esma-ül Hüsna'nın ezberlenmesi, Duha suresi ve aşağısının ezberlenmesi, Amme cüzünün ezberlenmesi gibi çalışmalarımız var. Ardından Ekim ayında yapmayı düşündüğümüz bir "Kur'an İlimleri ve Meal Yarışması" var. Bu yarışma neticesinde ilk 20'ye giren kardeşlerimize umre ödülü vardır. Yine bununla birlikte platforma üye olan ve destek veren dernekler arasında başlattığımız "Kur'an'ı güzel okuma yarışması" var. Bu yarışma neticesinde de 3 kardeşimizi umreye göndereceğiz İnşallah.

Bahsettiğiniz "Kur'an İlimleri ve Meal Yarışması" İle "Kur'an'ı Güzel Okuma Yarışması"na Kimler ve Nasıl Katılabilirler? Yarışma Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Bu yarışmalar platform merkezi ve destek veren diğer sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu il ve ilçelerde yapılacaktır. Birinci yarışmamız olan Kuran ilimleri yarışması on beş yaş ve üstü katılabiliyorlar. Sınav tüm halka açıktır. Katılımcılar müracaatlarını platforma üye ve destek veren derneklere yapabilirler. Müracaat yapılırken müracaat formunu doldurup sınava giriş kartlarını alacaklar. Ayrıca müracaat formundaki sıra no ile giriş kartın üzerindeki sıra no aynı olmalıdır. Sınava girenlerden giriş ücreti olarak 5 TL alınacaktır. Sınavda Kur'an-i kerimden ve kuran ilimlerinden toplam yüz soru sorulacaktır. Kaynak olarak herhangi bir meal olabilir. Kuran ilimlerinin kaynak kitabı ve içeriği ise sitemizde yakın bir tarihte www.kurannesliplatformu.com sitesinde yayınlanacaktır. Kur'ani kerimi güzel okuma yarışması ise platformun üye ve destek veren derneklerin üye ve gönüllüleri arasında olacaktır. Yarışma üç aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Birinci aşama: her dernek üye ve gönüllülerinden seçip eğittiği kişiler arasından bir üst aşamaya yükselecek yarışmacısını belirleyecek.
İkinci aşama: birden fazla derneğin bulunduğu illerde dernekler adına yarışmaya katılan kişiler arasından il birincisi seçilecek.
Üçüncü aşama: bu aşamada illerin birincileri arasından da yarışmanın birincileri belirlenecek. İlk üçe giren yarışmacılarımız umreye gitmeyi hak edecekler. Ayrıca il birincilerine diz üstü bilgisayar verilecektir. Bu yarışmaların tarihiyle ilgili geniş bilgi sitemizde mevcuttur. Katılımcılarımız mutlaka yarışmalarla ilgili bilgi edinmeleri için mutlaka sitemizi ziyaret etmelerini bekliyoruz.

Kur'an Nesli Platformu Olarak Beklentileriniz Nelerdir?

Bizler Müslümanlar olarak günde en az otuz kırk kere namazlarımızda "ya Rabbi yalnız sana itaat eder (itaat eder) ve yalnız senden yardım dileriz" diyerek Rabbimize söz veriyoruz. Onun için en büyük beklentimiz rabbimizdendir. Onun yardım ve desteğine ihtiyacımız vardır. Bununla beraber Müslümanlardan da ilgi ve destek bekliyoruz. Bütün İslami hassasiyeti olan sivil toplum kuruluşlarını, değerli âlimlerimizi, Seydalarımızı desteğe davet ediyoruz. Gelin kur'an neslini hep beraber yetiştirelim. Allah'ın ayetlerini ve mesajlarını bu nesle bizler duyuralım. Bu vazife ve sorumluluk hepimizindir. Kur'ani nesil hepimizin ortak arzusu ve ihtiyacıdır. Allah'ın yardım ve inayetiyle beraber çok şey yapabileceğimize inanıyoruz. Ayrıca platformumuza destek veren, bu hayırlı işte bizde varız diyerek desteklerini açıklayan değerli sivil toplum kuruluşlarının yönetim, üye ve gönüllülerinden de beklentilerimiz vardır. Böyle hayırlı ve şerefli bir hizmeti bize nasip eden Rabbimize şükrederek çalışmalarımızı büyük bir titizlikle takip etmeye çalışalım. Yapılacak bütün etkinliklere mutlaka katkı sunalım. Ayrıca çalışmalarımızın ve etkinliklerimizin takibi için mutlaka sitemizin takip edilmesini tavsiye ederiz.

Çalışmalarımızın selameti içinde ihlâstan ayrılmamaya çalışalım. Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcıları olsun. Allah'a emanet olun.

(M. Salih Özcan

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler