Yeni genelge, belirli kamu binalarının enerji tasarrufu konusundaki sorumluluklarını güçlendiriyor. Kamu binalarının enerji verimliliği, 2030 yılına kadar yüzde 15'ten yüzde 30'a yükseltilerek sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi politikasının bir parçası haline getirildi. Bu adım, ülkedeki enerji kaynaklarının daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararın ardında, enerji tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik konularında daha etkili adımlar atma çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.