Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), 5 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek 45. İstanbul Maratonu'na, "Hepitalist Bir Türkiye İçin Güçlü Kadınlarla El Ele!" sloganıyla katılıyor. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP), yoksulluğun olmadığı bir Türkiye hedefiyle 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor ve dar gelirli kadınlara mikrokredi desteği sağlayarak 69 ilde 100 şube aracılığıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye'de mikrokredi uygulaması, 2003 yılında Diyarbakır'da başladı. İlk etapta her biri 500 lira olan mikrokredi çekleri ile 6 yoksul kadına toplam 3.000 lira mikrokredi verildi. Başlangıçta 500 lira ile gelir getirici bir iş yapmanın mümkün olabileceğine dair inanç eksikti, ancak TGMP, 2003 yılından bu yana 1 milyar 636 milyon lirayı aşan mikrokredi desteğiyle 210 bin dar gelirli kadını ekonomik hayata dahil etti.

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, koşucuların "Merhamet ve İyilik sahibi Hepitalistler" olarak 5.000 TL bağışla 1 yoksul kadının bir yıllık sermaye ihtiyacını karşılayabileceğini belirtiyor.

TİSVA, yoksulluktan arınmış bir Türkiye hedefi doğrultusunda, geçmişten günümüze dar gelirli ve finansal açıdan zor durumda olan kadın girişimcileri desteklemek amacıyla mikrokredi dağıtım faaliyetlerine devam ediyor.

TGMP, Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nin (SKH) bir numaralı hedefi olan yoksulluğu 2030 yılına kadar ortadan kaldırmayı amaçlayarak insanlığa hizmet veriyor. Türkiye genelinde yaklaşık 7 milyon kadının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılabilmesi için mikrokredi faaliyetlerini sürdürebilmesi için daha fazla finansman kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.