Van Gölü, sıradışı koşullara sahip bir su küpüdür. Tuzluluğu %0,19 ve pH değeri 9,8 gibi yüksek seviyelerdedir. Bu şartlarda pek çok tatlı su veya deniz balığı yaşayamaz, ancak inci kefali bu zorlu koşullarda hayatta kalabilen nadir türlerden biridir.

İnci kefali, her yıl Mayıs ve Haziran aylarında, somon balığı gibi suda uçarak yumurta bırakmak için gölün kollarından yukarı doğru hareket eder. Bu olağanüstü üreme göçü, türün hayatta kalmasını sağlamak için kritik bir öneme sahiptir.

"Van Gölü'nün Endemik Canlısı: Chalcalburnus tarichi"

Ne yazık ki, Chalcalburnus tarichi'nin korunması birçok zorlukla karşı karşıyadır. Hükümetler tarafından üreme mevsiminde avlanması yasaklanmış olmasına rağmen, bu tür balıkçılık hala büyük bir tehdit oluşturur. 1960'ların başlarında yılda yaklaşık 600 ton inci kefali toplanabiliyorken, bu sayı günümüzde yaklaşık 15.000 ton civarına yükselmiştir.

"Van Gölü'nün Eşsiz Hazinesi: İnci Kefali"

Neyse ki, Van Gölü'ndeki bu eşsiz türün korunması için çaba harcayan çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Doğa Gözcüleri Derneği, 1997 yılından beri koruma stratejileri geliştirmekte ve bu eşsiz türün yaşam alanını korumak için çalışmaktadır.

Chalcalburnus tarichi, uzun bir süre boyunca tehlikede bulunsa da, 2014 yılında IUCN Kırmızı Listesi'nde "Tehdit Altında" kategorisinden "Tehlike Altında" kategorisine düşürüldü. Bu, türün koruma çabalarının olumlu sonuçlarını yansıtan bir gelişmedir. Ancak, Van Gölü'nün bu eşsiz hazineye sahip çıkılması ve türün uzun vadeli korunması için çabalara devam edilmesi gerekmektedir.