Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına yönelik "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi"ni yayımladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ataması yapılacak 20 bin öğretmen için 1 Temmuz'da başlayacak sözlü sınavların mevzuat hükümlerine göre sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve adayların bilgilendirilmesi amacıyla bu rehber hazırlandı.

652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik gereği, sözleşmeli öğretmen alımında sözlü sınav yapılacak.

Başvurusu onaylanan adaylar arasından, KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puanı alan adaydan başlanarak belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak. Sınavlar, 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

Sınav Gününe Dair Detaylar

Adaylar, sözlü sınav binalarına fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleriyle alınacak. Sürücü belgesi ve kurum kimlik kartı gibi belgeler geçerli sayılmayacak. Giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınav binalarına alınmayacak. Sınav binalarına adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse giremeyecek. Komisyon üyeleri, hangi komisyonda görevli olduklarını sınav sabahı sınav binasında öğrenecekler.

Sınavın Uygulama Şekli

Sözlü sınav soruları, elektronik kura ile belirlenecek ve komisyon, adaya yöneltilecek soruların yer aldığı soru cevap kağıdının çıktısını alacak. Soru cevap kağıdında, "alanına ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması", "genel kültür" ve "eğitim bilimleri" konu başlıklarından oluşan 3 soru yer alacak.

Adaylardan, derslerinde hangi çalışmaları yapacaklarını, sınıf ortamında ders işleyişlerini, kullandıkları yöntemleri örneklerle açıklamaları bekleniyor. Rehberde, adayların iletişim becerileri, özgüveni, ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri başlıklarının değerlendirme kriterleri olduğu belirtiliyor.

Değerlendirme Süreci

Sınav esnasında kamera kaydı alınacak ve aday isimleri yerine başvuru numaraları kullanılacak. Adaylar, komisyon üyelerine kimlik belgelerini ibraz etmeyecek. Sözlü sınavda adaylara en fazla 45 dakika süre verilecek. Değerlendirme, adayların elektronik kura ile belirlenen sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar üzerinden yapılacak.

Sınav Sonuçları ve İtirazlar

Sözlü sınavların şeffaf ve güvenli bir biçimde yürütülmesi amacıyla, adayların sözlü sınav süresince verdikleri tüm cevaplar kamera kaydına alınacak ve soru cevap kağıdına yazmaları istenecek. Adaylar, verdikleri cevapları imzalayarak komisyona teslim edecek.

Sözlü sınav puanları, her adayın sınavı tamamlanmadan önce komisyon üyeleri tarafından sınav sonuç ekranına girilecek. Tüm adayların sınav süreçleri tamamlandıktan sonra sonuçlar duyurulacak ve adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Editör: Basri Akaydın