Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararları

  • Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 03/07/2024 tarihli ve 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275 ve 1276 sayılı kararları yayımlandı.

Yönetmelikler

  • Dicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

  • Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02/07/2024 tarihli ve 2024/ÖİB-K-07 sayılı kararı

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları:

  • Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 tarihli ve 2019/40007 başvuru numaralı kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 tarihli ve 2020/30704 başvuru numaralı kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 tarihli ve 2021/16758 başvuru numaralı kararı
Kaynak: (Haber Merkezi)