Bu yeni paketle birlikte yüksek yargıda iş akışının hızlanması için yeni süreler belirlendi. Hukuk daireleri, dosyanın kendileriyle ilgili olup olmadığını en fazla bir ay içinde kararlaştırarak ilgili mahkemeye gönderecek.

Casusluk Düzenlemesi

Teklifle, devletin güvenliği ve siyasi çıkarları aleyhine suç işleyenler casusluk faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek. Türk Ceza Kanunu'nun "devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk" bölümüne eklenecek bu düzenlemeyle, devletin güvenliği ve iç veya dış siyasi çıkarları aleyhine yabancı bir devlet ya da organizasyonun stratejik çıkarları doğrultusunda suç işleyenler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Fiil, savaş sırasında veya devletin savaş hazırlıklarını, askeri hareketlerini tehlikeye sokacak şekilde işlenirse ceza 8 yıldan 12 yıla kadar artacak. Suçun milli güvenlik açısından stratejik önemi olan birimler veya projeler, tesisler ve hizmetlerde görev yapanlar tarafından işlenmesi durumunda ceza bir kat daha artırılarak 24 yıla kadar çıkabilecek.

Hakaret Suçu

Hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılacak ve davalar arabulucuya gidecek. Yalnızca hukuk fakültesi mezunları uzlaştırmacı olabilecek. Ayrıca, hakaret suçu ön ödeme suçları arasına dahil edilecek ve hakaretle etkin bir şekilde mücadele edilecek.

Yazılı bildirimlerde yapılacak değişikliklerle, sanığa ulaşılamaması durumunda avukatına yapılan bildirimler yeterli kabul edilecek ve böylece yargılamanın devamı sağlanabilecek.

Eğitim Hakları

Hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim hakkının kapsamı genişletilecek. Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına, kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde devam edebilecekler.

Kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin sınavları, çevrim içi ve yüz yüze yapılabilecek. Hükümlüler, merkezi sınavlar ile açık öğretim kurumları sınavlarına, sınav merkezi olarak belirlenen ceza infaz kurumlarında katılacak.

Açık cezaevi, çocuk eğitimevleri ve kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin eğitimlerine ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek.

Kaynak: (Haber Merkezi)