Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler:

 • 81 ildeki AFAD İl Müdürlüklerinden veya deprem afetinden etkilenen 11 ilde AFAD İl Müdürlüklerinin belirleyeceği ilçelerden başvuru yapılabilir.
 • Başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gereklidir:
  • Tapu senedi fotokopisi
  • Tapu ve emlak kaydı (vefat eden kişiye ait ise veraset ilamı veya aile nüfus kaydı)
  • Köy muhtarından alınacak ve o yerin en büyük mülki amirine tasdik ettirilecek mülkiyet belgesi
  • Elektrik ve su abonelik belgesi
  • Evli evlatlar için yerleşim yeri belgesi veya hasarlı konuta ait aboneliğin adlarına olan elektrik veya su aboneliği belgesi
  • Cins tahsisi yapılmayan hasarlı yapılarda, hasarlı konutun tapusu bağ, bahçe, arsa tapusu ise bu vasıflara ait tapu ile birlikte binaya ait belediyesinden alınacak emlak beyannamesinin bir örneği
Editör: Basri Akaydın