İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, incelediği bir davada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "rekabet yasağı"na dair bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Başvuruda, rekabet yasağı sözleşmesinin işçinin çalışma ve sözleşme özgürlüğüne müdahale edebileceği ve ekonomik geleceğini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

AA'nın haberine göre, Anayasa Mahkemesi bu düzenlemelerin iptal taleplerini reddetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçede, iptali istenen maddelerin, işçilerin hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra işveren ile rekabetten kaçınmayı yazılı olarak taahhüt edebileceğini içerdiği ifade edildi.

"Kural, İşverenin ve İşletmenin Menfaatini Koruyor"

Gerekçede, işçinin kendi adına rakip bir işletme açmama, rakip bir işletmede çalışmama veya başka türden bir menfaat ilişkisine girmeme taahhüdünde bulunduğu belirtilerek, "Kural, esasen işverenin ve işletmenin menfaatini korumaktadır. Ancak, işçinin de sözleşme ve teşebbüs özgürlüğü çerçevesinde menfaatlerinin korunması gerekmekte olup, bu nedenle rekabet yasağının kapsamını işçi lehine sınırlayan düzenlemelere yer verilmesi tarafların çatışan menfaatlerinin dengelenmesi ve işçinin ekonomik geleceğinin adaletsiz bir şekilde tehlikeye atılmaması açısından zorunludur." denildi.

Gerekçede, kanun koyucunun rekabet yasağını coğrafi alan, süre ve iş türü bakımından sınırlandırdığı hatırlatıldı.

"Rekabet Yasağı İki Yılı Aşamaz"

Yer, zaman ve iş türü bakımından işçiye aşırı yük getirecek sınırlamaların kabul edilemeyeceği belirtilen gerekçede şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet yasağının süresi yönünden bir üst sınır belirlenmiş olup, özel durumlar dışında rekabet yasağının iki yılı aşamayacağı öngörülmüştür. Bu çerçevede, her iki tarafın menfaatlerinin dengelenmesine ilişkin olarak, rekabet yasağına dair sözleşme ilişkisinin işçi aleyhine aşırı bir yük getirmediği, sözleşme ve teşebbüs özgürlüğü bağlamında tarafların menfaatlerinin dengelendiği anlaşıldığından, kuralın sözleşme ve teşebbüs özgürlüklerine aykırı bir yönü bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

Kaynak: (AA)