Uzmanlar, hamilelik sırasında yapılan ultrasonografi muayenesinin yaygın olduğunu ve bu sayede bebeğin anomalilerinin tespit edilebildiğini belirtti.

Antenatal Hidronefrozun, çocuğun anne karnında ultrasonografi ile tanı konulan, böbrek, üreter, mesane ve üretra genişlemesini ifade ettiğini açıkladı. Bu tür anomalilerin üçte birinin genital veya idrar yollarına ait olduğunu söyledi.

Uzmanlar, hidronefroz tespit edildiğinde, ayırıcı tanıda vezikoüreteral reflü veya idrar yollarında darlık düşünüldüğünü belirtti. Hidronefrozlu bebeklerin ultrason ile yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ağır olgularda idrar akımının yetersiz olması durumunda, amnion sıvısının azalabileceğini ve bu durumun bebeğin akciğer gelişimini durdurabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, hidronefrozun varlığında en sık görülen anomalilerin vezikoüreteral reflü, üreterovezikal darlık, üreteropelvik darlık ve posterior üretral valv olduğunu belirtti. Ancak bu anomalilerin doğum öncesinde kesin olarak anlaşılamayabileceğini kaydetti.

Hidronefroz tespit edilen bebeklerde genellikle miadında doğum beklenildiğini, ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebileceğini açıkladı.

Uzmanlar, hidronefrozun takiplerde büyük bir kısmının gerilediğini ancak bazı durumlarda doğum sonrasında cerrahi müdahale gerekebileceğini ifade etti. (Haber: Erol Baran)     

Kaynak: EROL BARAN