Ebu'l Fida 1273-1331 yılları arasında yaşamış Kürt Filozof ve İslam Tarihçisidir. Ay üzerindeki Abulfeda krater'inin adı, O'na ithafen verilmiştir. Fotoğrafta, Fransız Filozof René Descartes adına ithafen verilen krateri de görmektesiniz.

Aya Adını Veren Kürt Alim Kimdir İşte Detaylar

Ebu'l Fida kimdir?

Ebu'l Fida, 1273 yılında Şam'da dünyaya geldi. Tarih ve coğrafya dalında ün yapmıştır. Babası Malik el-Efdal, Moğollar'ın istilasından kaçarak Şam'a gelen ve o dönemin ünlü komutanlarından biriydi.

 Ebu'l Fida'nın eğitimi oldukça iyi olup, çocukluğunda Kur'an-ı Kerim ve fen ilimlerini öğrenmiştir. Erken yaşta askeri seferlere katılmaya başlamış ve 12 yaşında Hospitalier şövalyeleri'nin elinde bulunan Markab kalesinin kuşatmasında Hama Emiri refakatinde yer almıştır.

Daha sonra çeşitli kalelerin fethine katılmış ve Memlüklü Sultanı Baybars'ın ordusunda görev almıştır.

1299'da Hama Emirliği Memlükler Devleti'nin bir parçası haline gelmiş ve Ebu'l Fida, Memlükler Şam valisi idaresi altında Hama'nın idaresini almıştır.

1312'de ise Hama şehrinin idarecisi olarak atanmış ve Melik us-Sahn unvanı verilmiştir. Kendisi aynı zamanda bilimsel çalışmalara da ilgi göstermiş ve edebiyat insanlarına, bilim adamlarına destek olmuştur.

Ebu'l Fida'nın en ünlü eseri Muhtasaru Tarih il-Beşer adlı eseridir. Bu eser İbn Esir'in El-Kamil fit Tarih adlı eserinin devamı niteliğindedir ve Hz Adem’den başlayarak 1328 yılına kadar olan olayları içermektedir.

Ayrıca 1316-1321 tarihleri arasında yazdığı Takvim ül Buldan adlı coğrafya kitabı da önemlidir. Bu kitap genel coğrafya bilgilerini içermekte olup, dünyanın denizlerini, dağlarını, ırmaklarını ve göllerini anlatmaktadır. Ayrıca Avrupa'da da yayınlanmıştır. Başka bir eseri olan Kunaş adlı kitabı tıp üzerinedir.

Ebu'l Fida, 1331 yılında Hama'da vefat etmiş olup, yerine oğlu Efdal Muhammed Hama Emirliği'ne gelmiştir.

Muhabir: İrfan Gültekin