Şimşek, zorunlu deprem ve ZAS'taki (Zorunlu Afet Sigortası) yeniliklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zorunlu deprem sigortasının, 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrasında bir kanun hükmünde kararnameyle getirildiğini hatırlatan Şimşek, bu sigortanın sivil konutları kapsadığını ve Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) kurulduğunu belirtti.

Şimşek, bu sigorta modelinin 2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile son halini aldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kurulduğu günden bu yana zorunlu deprem sigortası ile sivil konutlara deprem teminatı sağlanıyor. Son olarak 6 Şubat 2023'teki depremler kapsamında zorunlu deprem sigortası olan yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi yapıldı. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11,3 milyon poliçe kapsamında deprem teminatı sunuyor."

Taşınır Mallar da Sigorta Kapsamında

Doğal afetlerin artmasıyla birlikte hasarların dünya genelinde ve Türkiye'de arttığını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Depremde binalar büyük hasar görürken, diğer doğal afetlerde konut içindeki taşınır mallar zarar görüyor. Bu durum, diğer doğa kaynaklı afetler için de sigorta himayesinin zorunlu tutulmasını ve konut içindeki taşınır malların da teminata dahil edilmesini gündeme getirdi."

Şimşek, mevcut durumda depremin ve yalnızca deprem kaynaklı yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sivil konutlarda yol açtığı maddi zararların zorunlu deprem sigortasıyla güvence altına alındığını belirterek şunları ekledi:

"Yakında devreye girecek ZAS ile ek olarak sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını da sigorta teminatına dahil edilecek. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar güvence altına alınacak. Ayrıca, mevcut durumda zorunlu deprem sigortasıyla köy alanlarına teminat sunulmazken, zorunlu afet sigortasıyla bu alanlar da kapsama alınacak. Hedefimiz, ZAS'ın haziran sonu itibarıyla yürürlüğe girmesidir."

Editör: Basri Akaydın