Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 tarihli 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine yönelik iptal kararını değerlendirdi.

Tunç’un Paylaşımı:

"21 Ocak 2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanun ile Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verilmiştir. 7142 sayılı Yetki Kanunu, tamamen Anayasa değişikliklerine uyum sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

703 sayılı KHK, yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi, 703 sayılı KHK'nın iptali istemiyle yapılan başvuruyu değerlendirerek bazı hükümler hakkında iptal kararı vermiş, ancak KHK'nın tümünün iptalini reddetmiştir.

Mahkeme, iptal ettiği düzenlemeleri şekli yönden değerlendirmiş ve bu düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiği sonucuna varmıştır. Gereğinin yapılması için kanun koyucuya 12 aylık bir süre tanımıştır.

Atama Yetkisi Cumhurbaşkanında

Anayasa'nın 104. maddesi gereğince, üst kademe kamu yöneticilerini atama yetkisi Cumhurbaşkanına aittir ve bu atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir. Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi halen yürürlüktedir.

Çeşitli mecralarda ileri sürülen, Cumhurbaşkanının yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasadan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki iddialar gerçek dışıdır."

Kaynak: (İLKHA)