KEMAL'İN GÖZLERİ MAVİDİR

1920’li yıllarda Mustafa Kemal adında bir paşanın Osmanlıya ve Türkiye’yi işgal eden yabancı orduların karşısına dikilmiş olduğu ve zaferler kazandığı haberi ta doğuda en ücra köylerine kadar ulaşmıştır. 

Ülke halkları dinini ve vatanını küffarın eline geçmesin diye canını verirken, Sonra kim bilebilirdi, savaştığımız düşmanların kanunları ve kültürleri bize uygulanacak. 

İsmet İnönü Kuran okumasını yasaklamış, ezanı Türkçe okutmuştur. 

Bismil Tepe Barava ve Sürgücü aşireti köylerinde Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile ilgili klamlar; 

80 yaş ve üstü hatırlıyor. 

I M G 4996

İŞTE SÖZLÜ KLAM

Kemalo kemalo kemalı çav şine kela gavur tine

Kemal kemalımız gözleri mavi, gavurun sonu getiriyor 

Kemal Kemalé

(Kemal Kemalimizdir)

Ya dé keçké te dotmamé

(Anam, amca kızları )

Çavé Kemal şine

(Kemal’in gözleri mavidir)

Demançe dikşine

(Tabancayı çeker)

Çavé dıjmın dırjine

 (Düşmanın gözünü yere akıtır)

İnönü dönemini yaşayınca 2 savaş yıllarında halk fakirdi. 

2.dunya savaşında, Türkiye'ye sığınan mültecilerin bakımı, ordunun silah altında tutulması, dış ticaretin ciddi zarar görmesi sebebiyle yokluk ve pahalılık görüldü. Bu da Varlık Vergisi, ekmeğin karneyle dağıtılması gibi uygulamalara yol açtı.

Savaşın etkisiyle 1938'den 1945'e ithalat yaklaşık 1.000.000 ton; ihracat ise 1.800.000 ton azaldı. Ülkedeki nüfus artışına rağmen tarım üretiminin 1938'den 1945'e 3.000.000 ton azalması,daha fazla ekonomik tedbire yol açtı; kısmi olarak vatandaşların elindeki tarım, hayvan ve orman ürünlerine el konuldu.Dönemin başbakanı Şükrü Saraçoğlu, 11 Kasım 1942'de yaptığı konuşmada gerekçenin orduyu ve ülkeyi emniyet altına almak olduğunu belirtti. Ülkedeki yokluğa paralel olarak karaborsacılık faaliyetleri arttı; hükûmetin tepkisi ise idama varacak kadar ağır cezalar vermek oldu.Yetersiz beslenmeye bağlı salgın hastalıklar görüldü. Kaynak: Wikipedia

Halk İsmet İnönü hakkında klamı şunları da ekleyerek söylemeye başlarlar:

Wexta Kemal hat nané me genım bu

(Kemal geldiğinde ekmeğimiz buğday oldu)

Wexta İsmet çu ser tekte nanı ce kır kartte 

İsmet tahta çıktığında arpa ekmeği bile karta bağladı. 

Wexta İsmet hat nané me cebu bu 

(İsmet geldiğinde ekmeğimiz arpa oldu)

İsmet İnönü'nün Atatürk'ten intikamı

Milli Şef İsmet İnönü, ölümünden yaklaşık 1 ay sonra paralardan Atatürk'ün resmini kaldırarak kendi resmini koydurdu. İnönü, daha sağken araları bozulan Atatürk'ten böylece intikam aldı.

Milli Şef İsmet İnönü, ölümünden yaklaşık 1 ay sonra paralardan Atatürk'ün resmini kaldırarak kendi resmini koydurdu.  Atatürk’ün ölümünden sonra 26 Aralık 1938’de toplanan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda Atatürk’ün ‘Ebedi Şef’, İnönü’nün de ‘Milli Şef’ olarak anılması, İnönü’nün ‘CHP’nin değişmez genel başkanı’ olması kabul edildi. İsmet İnönü, aynı tarihlerde devam eden para basımını durdurarak paralara kendi resmini koydurdu. İnönü’nün resimlerinin yer aldığı paralar, ikinci emisyon grubunda Atatürk’ün resimlerinin bulunduğu banknotlarla birlikte basıldı. İnönü, pullarda da kendi resimlerini bastırttı. Çok partili hayata geçişin hemen ardından kurulan DP, propagandasında da ‘para ve pulların üzerinde sadece Atatürk’ün resminin kullanılacağı’ hususuna yer verdi. 1950’de tek başına iktidar olan DP, para, pul ve okul kitaplarındaki İnönü fotoğrafları dönemini bitirdi.

PROF. DR. CEMİL KOÇAK:  KAVGA ATATÜRK SAĞ İKEN BAŞLADI

Milli Şef İsmet İnönü, ölümünden yaklaşık 1 ay sonra paralardan Atatürk'ün resmini kaldırarak kendi resmini koydurdu. Tarihçilere göre; Cumhurbaşkanı Atatürk’ün ölümünün ardından bu şekilde intikam alan İsmet İnönü’nün yollarının ayrılması  Atatürk ölmeden 1 yıl öncesine dayanıyor. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Koçak, bu ayrılıkla ilgili şunları söylüyor: “Atatürk ile Başbakan İnönü'nün yolları 1937 yılının sonbaharında dramatik bir şekilde ayrıldı. Bu kopuş yıllar sonra farklı siyasî polemiklere yol açtı. Dedi. Kaynak;memleket.   Com

Kaynak: Haber merkezi