Türkiye, 5 yıl boyunca hizmet edecek olan yerel yöneticilerini seçti. Yerel seçimlerin ardından birçok belediye el değiştirirken, yeni seçilen belediye başkanları ve muhtarların maaşları merak konusu oldu.

Habertürk'ün hesaplamalarına göre, yerleşim yerinin nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları şu şekilde:

  • Nüfusu 2.0001’den fazla olan yerler: 176.735 TL
  • Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan yerler: 144.300 TL
  • Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerler: 119.670 TL
  • Nüfusu 250.001-500.000 arasında olan yerler: 104.453 TL
  • Nüfusu 100.001-250.000 arasında olan yerler: 89.235 TL
  • Nüfusu 50.001-100.000 arasında olan yerler: 77.822 TL
  • Nüfusu 10.001-50.000 arasında olan yerler: 62.605 TL
  • Nüfusu 10.000’e kadar olan yerler: 54.996 TL
  • Nüfusu 50.001’den az olan il merkezi belediyeler: 77.822 TL

Belediye başkanları izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında olmadıkları zamanlarda, belediye meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak atıyorlar. Başkan vekiline, belediye başkanının aylık ödeneğinin günlük hesabı üzerinden ödenek veriliyor.

Köy ve mahalle muhtarlarının normal ödenekleri, göstergeye göre belirleniyor. Ancak, gösterge ile belirlenen tutar net asgari ücretin altında kalırsa, fark net asgari ücret kadar tamamlanıyor.

Muhtarların bu yılın ilk yarısındaki gösterge karşılığı aylıkları 11.223 TL. Bu tutar, net asgari ücret olan 17.002 TL'ye tamamlanarak aylık maaş ödeniyor.

Emekli muhtarlar, emekli aylıkları kesilmeden çalışmaya devam ediyorlar. Henüz emekli olmayanların sosyal sigorta primleri ise İçişleri Bakanlığı tarafından ödeniyor. Muhtarlık süreleri 4/b statüsünde değerlendirilerek emeklilik hakları belirleniyor.

Kaynak: (Haber Merkezi)