Bismil Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda;

İlçeye bağlı Gedikbaşı (Qerepêçê), Karacık (Alluz), Akköy (Şêx Usif), Koğuk (Koxî), Balcılar (Selevdûn), Keberli ve Ahmetli (Mezra Ahmet) Mahallelerinde toplulaştırma sınırları içerisinde kalan alanlar için hazırlanan 1. askıya esas yeni parselasyon planına ait pafta ve yeni mülkiyet listelerinin 08.05.2024 tarihinden itibaren mahallede askıya çıkarıldıkları belirtildi.

İtirazların ilan askı süresi içerisinde yapılması gerekiyor

Bismil Kaymakamlığından Duyuru 1

Kaymakamlıktan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Söz konusu 1. askıya esas yeni parselasyon planına ait paftanın ve yeni mülkiyet listelerinin incelenerek, varsa itirazların ilan askı süresi içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Bu müddet içinde itiraz etmeyenler yeni parselasyon planlarını ve yeni mülkiyet listelerini kabul etmiş sayılırlar.

Belirlenen arazideki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.”

Arazi Toplulaştırması Nedir?

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir. Arazi Toplulaştırmasının Amacı Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.

Toplulaştırma neden yapılır?

Toplulaştırma işleminin en önemli amacı, ekonomik olarak işlevselliğini yitirmiş parsellerin bir araya getirilip, çiftçinin daha az masrafla daha fazla verim almasını sağlamaktır. Örneğin alanı oldukça parçalanmış, küçültülmüş bir parsel için sulama organizasyonu ve tesisatı yapmakla, alanı daha büyük bir tarlaya sulama organizasyonu yapmak (modern sulama teknikleri sayesinde) daha maliyetli masraf gerektirir. Bu gibi verimliliği artırmak ve arazi kullanımını kolaylaştırmak amacıyla toplulaştırma işlemi yapılmaktadır.

Editör: Murat Tanrıkulu