Peki Swot analizi nedir? 

Kısaca SWOT analizi, dört sütunlu bir tabloya yerleştirilen; güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin detaylı karşılaştırılması sonucu geleceğe yönelik plan ve strateji oluşturma amacı ile gerçekleştirilen bir analiz çalışmasıdır.

İşte Bismil’in Swot analizine göre güçlü yanları. 
Gazeteci Yazar: Musa ÇELEBİ

PEKİ BİSMİLİN GÜÇLÜ YANLARI NEDİR? 

Aşağıda sıraladığım 14 maddelik Bismil’in güçlü yanlarıdır. 

1-Dicle Nehri, 

Dicle ırmağı, Fırat ırmağı ile birlikte Mezopotamya'yı oluşturan iki büyük nehirden en doğuda olanıdır.

Bismil içinde geçmesi, Bismil için önemli zenginlik kaynağıdır. 

Dicle, eski Mezopotamya sınırını meydana getiren ırmaklardan biridir. Fırat ile birlikte Eski Ahit'te Aden Bahçesi'nde bulunduğu belirtilen 4 nehirden birisidir. 

Dicle nehri Bismil’de geçmesi en azında Dicle sayesinde 600 bin dönüm arazi sulamasına katkıda bulunuyor.

2- İşgücü ve nüfus potansiyeli

Bismil’de genç nufüsün potansiyeli iyidir. Fakat genç nüfusa rağmen, sanayi yatırımları az, Bismil’de yılda ortalama 3000 çocuk doğmakta, 600 kişi vefat etmektedir. Bismil nüfusü yıllık 2400 kişi artması gerekirken, 200 kişi artıyor, yılda yaklaşık 2000 kişi Bismil’de iş bulmadığı için göç ediyor, 

I M G 2424

3-Verimli tarım toprakları

Bismil’de 1 milyon 200 bin dönüm birinci sınıf arazı mevcudu vardır. 

4-Sulama olanakları

Bismil’de dicle nehri akması, Silvan, Kralkızı ve Batman Sağ sahil barajı ile illerde Bismil’in %95 arazisi sulama imkanına kavuşur. İnşallah 

5-Güçlü tarımsal üretim

Modern sulama tekniklerinin bulunması

Bismil’de geniş arazi ile tarımsal üretim ve sulama imkanları vardır.

I M G 2422

6-Örtü altı üretim faaliyetlerinin bulunması

Bismil’de örtü altı üretim yapılmasına uygundur. 

7-Organik tarım ve organik hayvancılık

potansiyeli

8-Tarıma dayalı sanayi potansiyeli (pamuk, hububat, mısır gibi ürünlerin yoğun olarak üretilmesi)

I M G 2423

9-Sanayi işletmeleri ve üretiminin varlığı

Sanayi işletmeleri OSB kurulması ile hız kazabilir. 

10-Güneş enerjisi potansiyeli

11-Dicle nehri ve vadisindeki flora ve fauna (endemik türler ve çeşitlilik) zenginliği

12-Sulak alanların varlığı ve zengin ekolojik yapı (göçmen kuşlar, ilçenin simgesi olabilecek leylek) leyleklerin üreme ve yaşama alanı olması

I M G 2425

13-Bismil’in konumu ve ulaşım altyapısı

Bismilin konumu güzel yerdedir. Tarih boyunca 8 bin yıl önce Bismil köy bölgesinde yerleşim var. 

13-Tarihi-kültürel mirasın zenginliği, ilin en

yoğun arkeolojik alanlarına sahip ilçe

olması, yürütülen kazı çalışmaları ve zengin bulguların bulunması 

Kaynak: Haber Merkezi