Yazar: Musa ÇELEBİ 

-------
Bismil için Stratejile

1-Bölge merkezleri ile ulaşım ağlarının vekalitesinin artırılması, yolculuk sürelerini azaltıcı yönde demiryolu hattının etkinleştirilmesi ve hızlı tren bağlantılarının sağlanması gerekmektedir.

I M G 5558

2- Merkezlerde tarım, sanayi ve hizmetlere yönelik işgücünün niteliklerinin geliştirilmesi, bu alanlarda 4 yıllık Tarım fakültesi ve meslek liselerinin açılması;

3-Diyarbakır'ın Ergani, Bismil ve Silvan ilçelerinde 2. küçük sanayi siteleri (KSS’lerin) kurulması

4-İmalat sanayi sektörlerinde ölçek ekonomilerininyaratılması, yığılma ve uzmanlaşmanın teşviki için Diyarbakır’ın Bismil ve Silvan ilçelerinde tarıma dayalı İhtisas küçük sanayi siteleri (KSS) kurulması

5-Turizm potansiyelinin geliştirilmesi için bumerkezlerde;

I M G 5555

A)- 3 yıldız otel olanaklarının artırılması

B)Turizm varlıklarının korunması ve serimleriningeliştirilmesi

C)- Turizm personelinin ve yöneticilerinin eğitiminin

sistematik hale getirilmesi

D)- Güvenlik sağlayıcı tedbirlerin alınması

I M G 5556

5- Bismil’de kültür turizmi ve doğa turizminin geliştirilmesi kapsamında; Körtiktepe buluntularının tanıtımıve markalaşmasına yönelik faaliyetler ile sulak alanın korunarak kuş gözlemciliği faaliyetlerinin yapılması

6- Merkezlerde kentsel altyapının öncelikli olarak geliştirilmesi ve planlı kentleşmenin sağlanması

Buna karşın ilçenin veya ürünlerinin tanıtımında herhangi bir marka öğesi bulunmamaktadır. 

Bismil ilçesinin turizm markasının oluşturulması veya ilçenin önde gelen ürünleri için marka değer oluşturulması çalışmaları stratejik görülmektedir. 

Bu Proje ile Yerel Yönetimler, Kaymakamlık ve ilgili STK’ların veya kanaat önderlerinin katılımı ile Bismil markasının veya markalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Belirlenen markaların ilgili kurumsal yapılar ve paydaşların çalışmaları ve ürünlerinde kullanılması sağlanacaktır. İlçenin tanıtımı ve kimliğinin geliştirilmesinde bu marka değerlerin kurumlar tarafından kullanılması ve çeşitli araçlarla tanıtılması sağlanacaktır.

Bismil ilçesi doğal kaynaklarının zenginliği ile öne çıkmakta, ilçe ekonomisi de doğal kaynaklara dayanmaktadır. Bismil, Diyarbakır’ın sulak yöreler açısından en zengin ilçesidir. Dicle nehri ilçe topraklarını bir uçtan bir uca kat etmekte, Batman çayı ilçenin doğu sınırını çizmektedir. 

Her iki yönden Dicle’ye dökülen çok sayıda irili ufaklı akarsu vardır. Sulak alanların yoğun olduğu ilçede biyolojik çeşitlilik deyüksektir. Bismil İlçesi Nazım imar planında ilçe doğal açıdan zengin alan olarakbelirtilmiştir. Ancak ilçede Kalkınmada sürekliliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıiçin doğanın korunması ve geliştirilmesi ön koşuldur. Yüzey sularının yanı sıra,ilçenin yer altı suları açısından da önemli bir potansiyel barındırdığı bilinmektedir.

İlçenin sahip olduğu doğa zenginliğinin en önemli kaynağı, akarsular, gölcükler,sazlıklar, ağaçlık ve bozkır alanlar gibi, çeşitlilik gösteren habitatlardır. Özellikle çayırlar, taşkın düzlükleri gibi bölgede gitgide azalan habitatlar doğa açısından sonderece önemlidir ve öncelikle korunması gereken yaşam alanlarıdır.

Kaynak: Haber Merkezi