Klinik Psikolog Selin Erekli, bu konuda şu bilgileri paylaştı:

Çocuklarda stresin nedenleri çeşitli olabilir ve her çocuğun bu stres faktörlerine farklı tepkiler verebileceği unutulmamalıdır.

İşte çocuklarda strese yol açabilecek bazı yaygın nedenler:

 1. Aile Sorunları: Ebeveynlerin boşanması, aile içi anlaşmazlıklar veya mali sıkıntılar gibi ailevi problemler çocuklarda önemli stres yaratabilir.
 2. Akran Baskısı: Okulda veya sosyal ortamlarda akran baskısı, zorbalık veya sosyal dışlanma çocuklarda strese neden olabilir.
 3. Travma ve İstismar: Fiziksel, duygusal veya cinsel istismar gibi travmatik olaylar çocuklarda ciddi strese yol açabilir.
 4. Sağlık Problemleri: Çocuğun kendisinin veya aile üyelerinden birinin kronik hastalıkları veya ciddi sağlık sorunları strese sebep olabilir.
 5. Taşınma: Yeni bir okula, şehre veya eve taşınmak gibi büyük yaşam değişiklikleri çocuklar için stresli olabilir.
 6. Aşırı Programlama: Fazla sayıda ders dışı etkinlik ve yoğun programlar çocukları bunaltabilir ve strese yol açabilir.
 7. Medya ve Teknoloji: Şiddet içerikli veya rahatsız edici medya içeriklerine maruz kalmak, siber zorbalık veya aşırı ekran süresi çocuklarda strese katkıda bulunabilir.
 8. Ebeveyn Beklentileri: Gerçekçi olmayan ebeveyn beklentileri veya belirli alanlarda başarı baskısı strese neden olabilir.
 9. Uyku Eksikliği: Düzensiz uyku düzeni nedeniyle uyku eksikliği çocuklarda strese yol açabilir.
 10. Doğal Afetler: Kasırga, deprem veya yangın gibi doğal afetler çocuklar için son derece travmatik ve stresli olabilir.
 11. Kayıp ve Yas: Sevilen birinin veya bir evcil hayvanın ölümü çocuklar için çok üzücü ve stresli olabilir.

Ebeveynlerin, bakıcıların ve eğitimcilerin bu potansiyel stres faktörlerini tanıması ve çocukların stresi etkili bir şekilde yönetebilmeleri için destek, iletişim ve başa çıkma stratejileri sunmaları önemlidir. Her çocuk farklıdır ve bir çocuğu etkileyen stres faktörü, diğerini aynı şekilde etkilemeyebilir.

Kaynak: İLKHA