Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, çocukların taleplerinin yaşlarına uygun bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Aydoğdu, "Çocuğa her istediğini hemen almak doğru değildir. Çocuğun sabretmeyi, beklemeyi ve istediği şey için çaba göstermeyi öğrenmesi en doğrusudur," dedi.

Aydoğdu, çocuklara zahmetsiz sonuç alma eğilimlerinin getirdiği olumsuzlukları değerlendirdi.

Teknolojik Olanaklar Sebat Etme Becerilerini Zayıflatıyor

Aydoğdu, "Zahmetsiz sonuç almak, çocukların çaba harcamadan istediklerine ulaşmayı beklemelerine yol açabilir. Bu da hedef belirlemede ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan azim, sabır ve çalışma düzenlerini olumsuz etkileyebilir. Özellikle Z kuşağında teknolojinin yaygın kullanımı ve bilginin kolayca erişilebilir olması, bu neslin sebat etme becerilerinin düşük olmasına neden olabiliyor. Ancak, her bireyin ihtiyaçları ve özellikleri farklıdır, bu göz ardı edilmemelidir," şeklinde konuştu.

Çocuğun İsteklerini Hemen Karşılamak Doğru mu?

Aydoğdu, "Çocuğa her istediğini hemen almak doğru değildir. Çocuğun sabretmeyi öğrenmesi, ihtiyaçlarını hiyerarşiye dizmesi, önceliklerini belirlemesi ve strateji geliştirerek hedeflerine ulaşması gerekir," dedi. İsteklerinin hemen karşılanmasının, çocukların sabırla bekleme, ihtiyaçlarını değerlendirme ve hedeflerine yönelik stratejiler geliştirme yeteneklerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Talep Edilen Şeyin Değeri ve Özsaygı

Hızlı akan çağımızda, talep edilen şeyin değerini anlamanın çocuğun özsaygısını geliştirdiğini vurgulayan Aydoğdu, "Hemen elde etmek yerine belli bir çaba ve zaman sonunda elde etmek daha değerlidir. Her istediği yerine getirilen bir kişi benmerkezci, talepkar, sabırsız ve tahammülsüz olabilir. Ancak, bu genelleme her birey için geçerli değildir çünkü bireysel faktörler, yetiştirilme tarzı ve sosyal çevre de bu durumu etkiler," değerlendirmesinde bulundu.

Benmerkezci Çocuklar Empati Kurmakta Zorlanıyor

Aydoğdu, benmerkezci olarak yetiştirilen çocukların empati kurmakta ve diğer insanlarla ilişki kurmakta zorlanacaklarını belirtti. "Bu durum, çocuğun okul yaşantısında ve akran ilişkilerinde zorluklar yaşamasına neden olabilir. Ayrıca, her istediğini yapmaya çalışan ve sınır koyan yetişkinlerin tutarsız davranışlarına maruz kalma olasılığı da vardır. Bu durum, varsa kardeşler veya akranlar arasında adaletsiz ilişkilere yol açabilir," dedi.

Her İsteği Yerine Getirilen Çocukların İş Hayatındaki Zorlukları

Aydoğdu, çocukken her istediği yerine getirilen bireylerin iş hayatında ekip çalışmasına yatkın olmadıklarının görüldüğünü belirtti. "Grup içinde görev ve sorumluluk almaktan kaçınma, zaman yönetimi ve hiyerarşik ilişkileri yönetmede sorunlar yaşayabilirler," dedi.

Anlık Çözümlerin Uzun Vadeli Etkileri

Duygusal olarak dayanıklı olamayan ebeveynlerin çocuklarının taleplerine anlık çözümler bulduklarını belirten Aydoğdu, "Kısa vadede bu yöntem işe yarayabilir, ancak uzun vadede daha zorlayıcı davranışlara yol açabilir. Kendi çocukluklarında yaşadıkları yoksunlukları çocukları yaşamasın diye talepleri hemen karşılayan ebeveynler, bu durumun uzun vadeli olumsuz etkilerini düşünmüyor olabilirler," şeklinde konuştu.

Çocuğun Taleplerinin Yaşa Uygun Değerlendirilmesi

Aydoğdu, çocukların taleplerinin yaşlarına uygun olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Her talep, belli bir gelişim dönemine uygun olarak ele alınmalıdır. Örneğin, ilkokul çağındaki bir çocuğun son model telefon talebi yaşa uygun değerlendirilmeli ve çocuğa beklemesi gerektiği anlatılmalıdır. Ayrıca, sebat etmesi gerektiği ve istediği şey için zaman ve para yönetimini sağlaması gerektiği konusunda yönlendirilmelidir," diyerek sözlerini tamamladı.

Editör: Basri Akaydın