Toplantıda, Batman Raman ve Dicle daha önce satılmıştı bu satışı dile getirildi. 

Alınan kararlar Ceyhan’da 24 dönümlük yeri Kaymakamlığa 150 dönüm karşılığında verildi.

Çukobirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, birliğin olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda, trendi giderek yükselen pamuk alımı için yaratılacak yeni kaynaklar konusunda birliğe bağlı kooperatiflerin başkan ve yönetim kurulları ile birlik temsilcilerine bilgi verildi.

Gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Abdurrahman Bal, Çiftçinin alın terinin korunması için bu süreçte Çukobirlik'in mali yönden daha güçlü ve söz sahibi olması gerektiğini ifade eden Bal, "Özkaynak arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda hayli yol aldık. Önemli projelerimiz var. Bunları hayata geçirecek ve önümüzdeki kampanya döneminde Çukobirlik ortağının ürününü en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kimsenin bundan kuşkusu olmasın" ifadesini kullandı. 

3B37A71A C381 4E72 86Bb D8Bfb7Eb3F9B

Çukobirlik'in ortaklarına verdiği hizmetlerde aksama olmaması için büyük çaba harcadıklarını, kurumun kendi imkanlarıyla ayakta durması için de bazı radikal kararlar alarak uyguladıklarını vurgulayan Bal, şunları kaydetti: "Personel ve işletme politikalarında bir dizi tedbir sonucunda önemli tasarruflar sağladık.

Toplantıda, Abdurrahman BAL, Yönetim Kurulu Başkanı

Cevdet AKIL -Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sabahattin KARABULUT -Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan KÜREŞOĞLU -Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir BULUT -Yönetim Kurulu Üyesi

Doç.Dr.Murat İsmet HASEKİ -Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan BOLAT -Yönetim Kurulu Üyesi

Çokubirlik yönetim  2022/2023 iş yılına ait Olağan Genel Kurulu 17.01.2024 Çarşamba günü saat 10:00‘da, Gökçeler Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:703/6 A Seyhan/ADANA adresinde bulunan Çukobirlik Genel Müdürlüğü Merkez Entegre Tesisleri Konferans Salonunda, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. 

D1392360 2219 4801 Ad0D 8Bfdd319Bc8D
Divan kuruluna Bismil Çokubirlik Başkanı Kemal Akaydın’da görev aldı. 
   Açılış, Divan Başkanlığının seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Katip Üye),

2022/2023 İş Yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okundu ve müzakeresi yapıldı ve oylanması yapıldı. 
2022/2023 İş Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi, oylanması yapıldı. 
Daha sonra, 2022/2023 İş yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrazı ve 2023/2024 İş yılı dönemi denetçi seçildi. 
8-) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve harcırah gibi parasal haklarının, bağımsız denetçi ücretinin belirlenmesi,

10-) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulda görüşülmesine işaret edilen aşağıdaki hususların görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim kurulu, Dicle ve Raman Kooperatifleri yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ödenmesi ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 22.02.2023 tarih 13/4 no’lu kararının görüşülmesi yapıldı. 

Kütlü pamuk alımı yapan aktif Kooperatiflerimize, kapasitesi ölçüsünde işletme kurulması ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 08.11.2023 tarih ve 4/8 .no’lu kararının görüşülmesi yapıldı. 

a) Mülkiyeti Birliğimize ait Mersin ili Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde gayrimenkulün satış ihalesi ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 05.07.2023 tarih ve 18/12 no’lu kararının görüşülmesi (EK-3)
b-) Mülkiyeti Birliğimize ait Batman ili Merkez ilçesi İrmi Mahallesinde gayrimenkulün satış ihalesi ile ilgili Birlik Yönetim Kurulu’nun 14.09.2023 tarih ve 2/18 no’lu kararın Genel Kurulun tasvibine sunulması.

Adana İli Ceyhan İlçesi Türlübaş Mah. 503 ada 6 parsel sayılı taşınmazımız ile Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğünün Birliğimize önereceği parsellerin takası konusunun görüşülmesi yapıldı. 

Kaynak: Haber Merkezi