Kararda, Türkiye'ye yönelik finansman anlaşmasının 3 No'lu zeyilnamesinde yapılan değişikliklere vurgu yapılarak, 2016 yılı için Türkiye'ye yönelik yıllık eylem programının finansmanını düzenleyen ve ilgili notalarla birlikte onaylanan anlaşmanın ayrıntıları açıklandı.

Aynı zamanda, 10 Temmuz 2017'de Abidjan'da imzalanan "İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Tüzüğünün Onaylanması" hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı. Bu karar, İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Tüzüğü'nün genel hükümlerini, merkezin organlarını, bütçesini ve mali kaynaklarını belirleyen önemli detayları içermektedir.

Resmi Gazete

Kaynak: (AA)