TÜRKKEP'e göre, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayan bu uygulama, işletmelerin fatura maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf etmelerine imkan tanıyacak.

Yasal düzenlemelerle birlikte Türkiye’de e-belge kullanım oranı giderek artıyor. GİB tarafından yayımlanan 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 2023 hesap dönemi brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan tüm mükellefler, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-Fatura sistemine geçmek zorunda.

Geçen yıl brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzerinde olan gayrimenkul ve motorlu araç alım satımı veya kiralama hizmeti veren işletmeler ile internet üzerinden satış yapan mükelleflerin de aynı tarihe kadar e-Fatura sistemine geçiş yapmaları gerekmektedir.

Tebliğ gereğince, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na ekli listelerde belirlenen malların ithalatı, imalatı ve teslimi ile ilgili faaliyet gösteren işletmeler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) lisansı alan işletmeler ve ihracat yapan firmalar da e-Fatura'ya geçmek zorunda. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı veya belediyelerden ruhsatlı oteller için de e-Fatura zorunluluğu 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

E-Fatura sistemine dahil olan işletmeler, kâğıt, baskı ve posta maliyetlerinden büyük ölçüde tasarruf sağlayacak. Elektronik ortamda hızlı, kolay ve güvenli şekilde oluşturulan, gönderilen ve onaylanan e-Faturalar, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırırken, zaman kayıplarını azaltacak. İşletmelerin kâğıt kullanımı ve lojistik ihtiyaçlarının ortadan kalkması, çevrenin korunmasına da katkıda bulunarak ağaçların korunmasını ve karbon ayak izinin azalmasını sağlayacak.

Kaynak: (Haber Merkezi)