Raporlara göre, ölümlerin önde gelen sebeplerinden biri, fizyolojik ihtiyacın çok üzerinde tuz tüketimidir. Yıllık yaklaşık 1,89 milyon diyet kaynaklı ölüm, yüksek kan basıncı ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkilendirilmekte olup, bunların önemli bir nedeni aşırı sodyum alımıdır.

Küresel sodyum alımının ortalama 4310 mg/gün (günde 10,78 g tuz) olduğu tahmin edilmekte ve bu miktar, yetişkinler için önerilen günlük 5 gram tuz sınırının oldukça üzerindedir.

Doğal bir mineral olan sodyum, aşırı tüketildiğinde kalp hastalığı, felç ve erken ölüm riskini artırır. Toplumların ana sodyum kaynağı sofra tuzu (sodyum klorür) olmakla birlikte, sodyum glutamat gibi diğer çeşnilerde de bulunur.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sodyum alımının azaltılmasına ilişkin raporuna göre, üye devletlerin sadece %5'i zorunlu ve kapsamlı sodyum azaltma politikalarına sahiptir. DSÖ üye devletlerinin %73'ü bu tür politikaları tam anlamıyla uygulamamaktadır. Raporda, sağlıksız beslenmenin dünya çapında ölüm ve hastalık sebepleri arasında ilk sıralarda yer aldığı ve aşırı sodyum alımının bu durum üzerinde önemli bir etkisi olduğu vurgulanmaktadır.

DSÖ, dünya ülkelerinin 2025 yılına kadar sodyum alımını %30 oranında azaltma hedefine ulaşmakta zorlandığını belirtmektedir. Üye devletleri, sodyum alımını azaltma politikalarını hızla uygulamaya ve aşırı tuz tüketiminin zararlı etkilerini azaltmaya çağırıyor. Ayrıca, gıda üreticilerini ürünlerinde iddialı sodyum azaltma hedefleri belirlemeye davet etmektedir. Bu politikaların uygulanması, 2030 yılına kadar dünya çapında tahminen 7 milyon hayatın kurtarılmasına yardımcı olabilir.

Bu adımlar, bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölümleri azaltmaya yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ne ulaşmada kritik bir rol oynamaktadır. Ancak, şu anda sadece dokuz ülke (Brezilya, Şili, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Malezya, Meksika, Suudi Arabistan, İspanya ve Uruguay) sodyum alımını azaltmak için kapsamlı önerilen politikalar paketine sahiptir.

Ülkeler, işlenmiş gıdalar için "DSÖ Küresel Sodyum Kıyaslamaları" doğrultusunda sodyum içeriği hedefleri belirlemeye ve bu politikalar aracılığıyla uygulamaya teşvik edilmektedir. DSÖ, tüm ülkeleri sodyum azaltımı için 'En İyi Satın Alımları' uygulamaya ve üreticileri gıdalardaki sodyum içeriği için DSÖ kriterlerini karşılamaya çağırmaktadır.

Kaynak: (Haber Merkezi)