Ambar Çayı, bu havzadaki mevsimlik ve geçici akarsuları da bünyesine katarak dandritik drenaj ağına en güzel örneği sergileyerek Ambar, Sarıtoprak ve Yasince köylerinin kuzeybatısından Bismil ilçesi sınırlarına dâhil olur. Sonrasında Dicle Nehri’ne dökülür.

Diyarbakır Bismil Ambar Çayı’nın Kaynağı Hangi Köylerden Geçerek Dicle’ye Ulaşır-1

Yaz kuraklığına rağmen genellikle kurumamakta ve cılız da olsa yüzeysel akıma devam eder

Bismil havzasında bulunan ve Dicle nehri vadisine kuzeyden katılan Ambar Çayı; bölgede etkili olan yaz kuraklığına rağmen, kurumamakta ve cılız da olsa yüzeysel akıma devam eder.

Bölgedeki klimatik oluşumların yansıması olarak kış ve ilkbahar dönemlerindeki yağışların etkisiyle debisi yükselen Ambar Çayı; en yüksek akım değerine genellikle kış sonu ve ilkbahar başlarında ulaşmaktadır.

Diyarbakır Bismil Ambar Çayı’nın Kaynağı Hangi Köylerden Geçerek Dicle’ye Ulaşır

En yüksek akım değerine genellikle kış sonu ve ilkbahar başlarında ulaşır

Bölgeyi etkileyen iklim koşullarına göre bu durum değişebilir. Bölgesel iklim koşullarına göre yağışlı dönemler ve yağış miktarı değiştiğinden, bölgedeki diğer tüm akarsular gibi Ambar Çayının da akımsal pik değerleri ve dönemleri değişir.

Bismil’in akarsu ve gölleri

İlçemizden Dicle Nehri geçmekte olup, bu nehre irili ufaklı birçok çay ve dere ulaşır. Bu çayların en önemlileri: Pamuk Çay, Göksu Çayı, Kurmuşlu Çayı, Kuru Çay, Ambar Çayı, Caferi Çayı ve Salat çayıdır.

Göl yönünden oldukça şansız olan ilçemizin tek gölü mevcut olup bu göl Çöltepe köyü yakınlarında bulunmaktadır.

Diyarbakır Bismil Ambar Çayı’nın Kaynağı

Gölün kaynağı hakkında hiçbir bilgiye rastlanmamıştır

Çöltepe ile Gültepe arasında bulunan bu gölün kaynağı hakkında hiçbir bilgiye rastlanmamıştır. Çakıllının güneyinde ikiz göl diye anılan iki göl daha mevcuttur. Derinli yer yer 15 metreye yaklaşan gölden sulama amacı ile yararlanılmaktadır.

Ambar Çayı Köprüsü

Diyarbakır'da yer alan bir köprüdür. Diyarbakır-Silvan yolu üzerinde yer alan köprü, günümüzde tamamen yıkılmış olup kalıntıların bir kısmı görülmektedir.

Yıkımından önce üzerinde yer alan kitabesine göre köprü 1223-1232 yılları arasında Artuklu Beyliği'nden Ebul Feth Evdud Bin Mahmud tarafından yapılmıştır.  Yazılı kaynaklarda 20 gözlü olduğu belirtilmiştir.

Muhabir: Erol Baran