Artık tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu ortadan kalktı. Belirli 6 maddede yer alan haller için geçmişe dönük yükümlülükler dövizle de yerine getirilebilecek.

Düzenlemede yer alan 6 madde şöyle bulunuyor;

“Ancak söz konusu sözleşmelere ilişkin aşağıda belirtilen haller dışında kalan ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur:”

·         “a) 19/4/2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 19/4/2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66)’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

·         b) 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

·         c) Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

·         ç) 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12) ve 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/4) kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile 17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki İhracat Konsorsiyumu ve 24/8/2022 tarihli ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

·         d) Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

·         e) Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.”

Diğer Hususlar:

  • Bu düzenleme 19 Nisan 2022 tarihinden önce akdedilmiş sözleşmeleri kapsıyor.
  • 19 Nisan 2022 tarihinden sonra akdedilmiş sözleşmeler için TL ile ödeme zorunluluğu devam ediyor.

Değişikliğin Etkileri:

Bu değişikliğin, döviz kurlarını ve enflasyonu nasıl etkileyeceği merak konusu. Uzmanlar, bu adımın döviz girişini teşvik edebileceğini ve kur üzerinde bir miktar rahatlama sağlayabileceğini öngörüyor.

Dövizle Ödeme Yasağının Kaldırılması Ne Anlama Geliyor?

Bu düzenleme ile belirli koşullarda dövizle ödeme yapılması serbestleşiyor. Bu sayede, ihracatçı firmaların döviz girdilerini daha rahat kullanabilmeleri ve yurt dışından yapılan ithalatlarda döviz cinsinden ödeme yapılabilmesi mümkün olacak.

Düzenlemenin, döviz kurunu ve enflasyonu nasıl etkileyeceği ise uzmanlar tarafından merak konusu.

Detaylar:

Düzenlemenin tam metni için https://www.resmigazete.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: (Haber Merkezi)