Diyarbakır’da 2023 yılında kaç kişi evlendi? Kaç kişi boşandı? Türkiye genelinde evlenme ve boşanma oranları ne kadar oldu? İte detaylar.

Diyarbakır’da kaç kişi evlendi?

Diyarbakır’da Evlenme Ve Boşanma Oranları 1

Geçen yıl 12 bin 492 kişini evlendiği Diyarbakır’da Bu yıl 10 bin 611 kişi evlendi.

Evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 5,86 olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme nedir?  Kaba evlenme bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eder.

Diyarbakır’da kaç kişi boşandı?

Geçen yıl 1758 kişinin boşandığı Diyarbakır’da bu yıl 1606 kişi boşandı. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 0,89 olarak gerçekleşti.

Diyarbakır’da Evlenme Ve Boşanma Oranları 2

2023'te Türkiye’de kaç kişi evlendi?

Evlenen çiftlerin sayısı 2023 yılında 565 bin 435 oldu

Evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti.

2023'te Türkiye’de kaç kişi boşandı?

Diyarbakır’da Evlenme Ve Boşanma Oranları 4

Boşanan çiftlerin sayısı 2023 yılında 171 bin 881 oldu

Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 182 bin 437 iken 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

Diyarbakır’da Evlenme Ve Boşanma Oranları 3

En fazla evlenme o illerde yaşandı!

Kaba evlenme hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya izledi.

En fazla boşanma oranı İzmir’de, en az boşanma Doğu illerinde

Kaba boşanma hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş izledi.

Boşanmalar en çok ilk 5 yıl içinde

Boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,7'si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Yabancı damat ve gelinler

Yabancı damatların sayısı 6 bin 345 iken yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2023 yılında 6 bin 345 olup toplam damatların yüzde 1,1'ini oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 olup toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini oluşturdu.

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 21,9 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,1 ile Avusturyalı damatlar izledi.

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 12,0 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli gelinler ve yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

Editör: Kamuran Turgay