Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu işbirliğinde 2023 yılında tamamlanan araştırma, Bismil, Çermik, Çüngüş, Dicle, Eğitim, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerini kapsadı.

Araştırma Sonuçları:

  • 13 ilçede 536 taşınmaz tarihi varlık incelendi.
  • 63 tescilsiz yapı tespit edildi ve tescillenmesi için başvuruda bulunuldu.
  • 473 tescilli yapının bilgileri güncellendi ve fotoğrafları çekildi.

Etkinlikte Yapılan Konuşmalar:

  • DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya:

"Bu çalışmadaki öncelikli amacımız tarihi kültürel varlıklarımızın korunması oldu. Bu kadar zengin tarihi, kültürel çeşitliliği olan bir kentin değerlerini koruduğumuzda ve turizme doğru araçlar ve yöntemler ile kazandırdığımızda ekonomik kalkınmayı da sağlayacağız."

Dtso Kaya

  • TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Alican Çetinkaya:

"Öncelikli olarak bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi yürütülen bilinçli politikalar ile maalesef kentimizde insan hayatına önem verilmediği gibi kentin kendisine, kente ait olana, doğasına, tarihi ve kültürel değerlerine de önem verilmemektedir.

Bu çalışma ile kadim kentimizin sahip olduğu ve gün yüzüne çıkarılması gereken, tanıtılması gereken çok değerli tarihi ve kültürel değerlerinin olduğunu gördük. Bu eserlerde tıpkı Sur gibi sadece bize ait olmayıp, tüm dünya halklarına ait eserlerdir. Ve bu değerleri koruyup sonraki nesillere aktarmak için tüm dünya halklarına karşı sorumlu olduğumuzu da unutmamalıyız."

Diyarbakir Tecsil

Araştırmanın Önemi:

  • Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önemli bir kaynak oluşturuyor.
  • Kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesine katkıda bulunacak.
  • Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmanın önemini hatırlatıyor.

0X0 Kortik Tepede Ortaya Cikarildi Dunya Insanlik Tarihinde Bir Ilk 1502710504056

Muhabir: Özgür Ağar