Diyarbakır'ın Silvan ve Çermik ile Batman'ın Beşiri ilçelerindeki bazı köy ve mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyarbakır’ın 2 Ilçesi Ile Ilgili Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı 1

Buna göre, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Babakaya, Ormandışı ve Arıköy, Çermik ilçesindeki Aynalı ve Kalecik mahalleleri ile Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyünde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

Arazi Toplulaştırması Nedir?

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” denilmektedir. Arazi Toplulaştırmasının Amacı Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.

Diyarbakır’ın 2 Ilçesi Ile Ilgili Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı 2

Toplulaştırma neden yapılır?

Toplulaştırma işleminin en önemli amacı, ekonomik olarak işlevselliğini yitirmiş parsellerin bir araya getirilip, çiftçinin daha az masrafla daha fazla verim almasını sağlamaktır. Örneğin alanı oldukça parçalanmış, küçültülmüş bir parsel için sulama organizasyonu ve tesisatı yapmakla, alanı daha büyük bir tarlaya sulama organizasyonu yapmak (modern sulama teknikleri sayesinde) daha maliyetli masraf gerektirir. Bu gibi verimliliği artırmak ve arazi kullanımını kolaylaştırmak amacıyla toplulaştırma işlemi yapılmaktadır.

Kaynak: (Haber Merkezi)