2024-2028 yıllarını kapsayan, 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyeti içeren eylem planı ile sosyal hizmet müdahalesi kapsamında, aileyi güçlendirme yaklaşımları ve müdahalelerinde üç seviyeli bir yapı öngörülüyor.

Birinci seviyede, aileyi bir arada tutmaya odaklanan yaklaşımlar ön planda. İkinci seviyede, risk altındaki ailelere odaklanarak bu riskleri azaltmayı hedefleyen yaklaşımlar, son seviyede ise, risk altında olup zarar gören ailelere hizmet sunmayı amaçlayan yaklaşımlar bulunuyor.

Belirlenen 5 stratejik amaçtan biri olan "Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması" kapsamında, "demografik değişim sürecinde ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla dinamik nüfus yapısı ile aile ve evlilik kurumunun korunması", "aileyi tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla mücadelenin güçlendirilmesi" ve "ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların uluslararası alanda etkinliğinin artırılması" ana hedefler olarak belirlendi.

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla, aile yapısını etkileyen demografik faktörlerle sosyal hizmet ve politikaların geliştirilmesine yönelik sosyal araştırmalar yapılacak.

Doğurganlık oranının düşmesi ve boşanma oranının artması nedeniyle Türkiye'de ilk kez saha çalışması yapılacak.

Doğurganlık oranının en düşük olduğu Karabük, Zonguldak ve Bartın ile boşanma oranının en yüksek olduğu İzmir, Antalya ve Karaman'da analiz çalışmaları gerçekleştirilecek. Uzman personel, ailelerle ve boşanmış çiftlerle birebir görüşerek özel anketler uygulayacak.

Kaynak: (Haber Merkezi)