Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan 10 yetkili kuruluştan biri olan ODTÜ URAP, "2023 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu" başlıklı raporunu "" internet sitesinde yayımladı.

Rapora göre Koç, Boğaziçi, Sabancı, Çankaya, İstanbul, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri geçen yıl dünya genel sıralamalarında en az birinde ilk 500 arasında yer aldı.

Bu üniversitelerden Koç Üniversitesi, QS: 431, RUR: 384 ve THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada; ODTÜ, QS: 336, RUR: 382, THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada; İTÜ, QS: 404, RUR: 385 olmak üzere 2 sıralamada; Boğaziçi Üniversitesi, US NEWS & WORLD REPORT: 377 olmak üzere 1 sıralamada; Sabancı Üniversitesi, THE: 375 olmak üzere 1 sıralamada; Çankaya Üniversitesi, US NEWS & WORLD REPORT: 173 olmak üzere 1 sıralamada; İstanbul Üniversitesi, ARWU: 450 olmak üzere 1 sıralamada; Hacettepe Üniversitesi, Leiden: 410 olmak üzere 1 sıralamada; Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Leiden: 449 olmak üzere 1 sıralamada ilk 500'e girdi.

Böylece 2023'te ilk 500'e giren araştırma üniversitesi statüsüne sahip devlet üniversiteleri arasında ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, İTÜ ve İstanbul üniversiteleri yer aldı.

6 Üniversite 11 Dünya Sıralamasının Tamamına Girdi

Raporda ayrıca, ilk 500 dışında farklı sıralamalarda yer alan Türkiye üniversitelerinin bilgileri de verildi.

Buna göre Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara, İstanbul, Ege ve Gazi üniversiteleri, 11 dünya sıralamasının tümünde yer alma başarısını gösterdi.

Boğaziçi, ODTÜ, Koç, Bilkent ve Erciyes üniversiteleri ise 11 dünya sıralamasından 10'unda yer aldı.

Marmara, Yıldız Teknik, Dokuz Eylül, Atatürk, Gebze Teknik, Sakarya ve Süleyman Demirel üniversiteleri ise 9 sıralamada yer buldu.

Bursa Uludağ, Sabancı, Çukurova, Fırat, Akdeniz, Eskişehir Osmangazi ve Kocaeli üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 8 sıralamada yer aldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Selçuk, Van Yüzüncü Yıl, Çankaya, İstanbul Bilgi, İstanbul Aydın, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Karadeniz Teknik, Anadolu, Ondokuz Mayıs, İnönü, Başkent ve Pamukkale üniversiteleri de 7 sıralamada yer buldu.

Kaynak: (Haber Merkezi)