Yazar: Musa Çelebi

------
Yedi Bela kardeşler Mehmet ve Ahmet Arcak, Rüzgar bedeli adında yüksek para istemeleri halkı bezdirdi. Bismil’den Mahkemeye yoğun şikayetler gitti.

Mahkeme Yedi Bela kardeşleri mahkemeye çıkardı. 

I M G 5308

HAKİM BELGEYİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI 

Mahkemeye çıkarılan Yedi Bela kardeşler Mehmet ve Ahmet Arcak’a savcı sorar. Sizin adınız halk nezdinde neden Yedi Bela diyorlar. 

Ayrınca, Türkiye'de rüzgâr gücü Türkiye Devletine aittir. Siz kimsiniz Bismil’in Rüzgarı bizimdir, diyorsunuz.

Yedi Bela Kardeşler Mahkeme Heyetine şunları söyler, Bizim adımız Yedi Bela değil, bu adı Halk bize vermiş, Biz Diyarbakır’lı Arcak ailesinde Mehmet ve Ahmet Arcak’ğız. Satın aldığımız araziler, paramızla ve Tapuludur. Biz kanunsuz iş yapmayız. Devlette bize, Bismil’de esen Rüzgarı icar verdi. İşte bizim Rüzgarı icar aldığımıza dair Resmi belgemiz. Ayrıca Ofi köyünde iki köy arasında Pamuk çayı da (Karaköprü) köyün ağası bize vermiştir. 

I M G 5307

MAHKEME HEYETİ BELGEYİ İNCELER VE ŞAŞIRIR 

Mahkeme heyeti Rüzgar icar belgesini inceler, şaşırır, nasıl olur, Rüzgarı icar ederler. Bu kanunsuzdur. 

MAHKEME İDDİANAME HAZIRLAR 

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrı iddianame hazırlanır,  iddianamede Yedi Bela kardeşlere  yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları, köylülerin ifadeleri detay dökümlerinin incelenmesi, elde edilen deliller sonucunda, Yedi Bela kardeşlerin Harmanda hububatta Rüzgar savurma bedeli aldıklarını, fakat satın alınan köy arazi  alışta usulsüzlük olmadığı, adlarına Tapulu olduğu görüldü.

MAHKEME KARARI AÇIKLADI 

Yedi Bela kardeşler Mehmet ve Ahmet Arcak ve şahitler ile köy muhtarları hazır olduğu ortamda, Mahkeme kararı açıklar. 

Mahkeme, Türkiye Rüzgar ve elde edilecek, enerji vb faydalandırıcı, Devletindir. Bütün vatandaşlar devlete eşit olduğu için, her çiftçi bir bedel ödemeden Hububatını ücretsiz Rüzgara savurulabilir. 

Ayrıca, Maden ocaklarında devlet hakkı Kanunun ilgili maddesiyle hüküm altına alınmıştır. Madenler, kimin arazisinde bulu nursa bulunsun, Devlete ait sayılır. Devlete, madenleri topluma en yararlı şekilde işletilmesini sağlamak amacıyla bir takım yetkiler tanınmıştır. Devlet, bu yetkisine dayana rak madenlerin işletilmesi için özel kişilere imtiyaz verebileceği gibi, madenleri kendi de işletebilir.

Derelere gelince,  Kanununda dere yataklarının devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu genel olarak belirtilmektedir. Kanunun ilgili Maddesinde “Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazi Devlete ait olur. 

Dere yatakları yasal olarak devletin malıdır ve bu alanlar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. İmar Kanunu ve  Kıyı Kanunu'nda bu husus belirtilmiştir.

I M G 5305

MAHKEME KARARI 

Bugünden sonra Harmanlarda Çiftçilerden Rüzgar bedeli alınmayacaktır. Diyarbakır Valiliğe yazı yazılarak, Rüzgarı satan kurum amiri inceleme yapılması ve jandarmaya yazı yazılarak, hiç kimse hububatta Rüzgar savurması bedeli adı alında bedel alanlar hakkında tutuklanma karar verilmesine;

Mahkemeden sonra Arcak’ların rüzgar yetkisi bitti. Ama köyde satın aldığı arazilerini sürdüler. 

ARCAK KARDEŞLER TARLALARDA PİRİNÇ EKİMİ DEVAM EDERKEN, SULU BUĞDAYDA EKMEYE BAŞLADILAR

Arcak kardeşler binlerce işçi çalıştırıyordu. O zaman biçer döver yoktu. Hepsi insan ve hayvan gücüyle yapılıyordu. 

Bir tarafta binerken, bir taraftada ekim yapılıyordu. İş 3 ay sürüyordu. Bu güneşin altında işçiler çalışıyordu. 

Devam edecek 

4 bölümde Arcak kardeşlerin önemli tavsiye ve durumları ne oldu.

Arcak kardeşler nerede pişman oldular. 
 

Kaynak: Ömer Çalın, Nimet Karaaslan, Ramazan Doğan, Ahmet Çelebi, İhsan Bulut 

DİĞER BÖLÜMLER

1 bölüm

https://www.bismilhaber.com.tr/duyulmamis-ilginc-bilgi-devletten-ruzgari-icar-alan-diyarbakirli-yedi-bela-kardesler-k

2 BÖLÜM

https://www.bismilhaber.com.tr/duyulmamis-ilginc-bilgi-devletten-ruzgari-satin-alan-diyarbakirli-yedi-bela-kardeslerin-hikayesi-2-bolum

HABER LİNKİ SON BÖLÜM 

https://www.bismilhaber.com.tr/duyulmamis-ilginc-bilgi-devletten-ruzgari-satin-alan-diyarbakirli-yedi-bela-kardesler-kim-4-ve-son-bolum

Kaynak: Haber Merkezi