EKK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, cari açığın büyük ölçüde azaldığı, rezervlerin güçlendiği ve ülke risk priminde önemli bir düşüş yaşandığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından, ekonomi politikalarının etkili bir şekilde koordine edilmesi amacıyla oluşturulan EKK'nin 2024 yılı beşinci toplantısının yapıldığı belirtildi.

Ekonomi programının ilk yılının geride bırakıldığı ve elde edilen kazanımların doğru yolda ilerlendiğini gösterdiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte daha dengeli bir büyümeye doğru ilerlerken istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmış, işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyretmeye devam etmiştir. Cari açık önemli ölçüde azalırken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimizde önemli bir gerileme yaşanmıştır."

Açıklamada, kalıcı refah artışını sağlamak ve yatırım ortamını iyileştirmek için fiyat istikrarının temel öncelik olduğu bildirildi.

Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon sürecinin başlayacağı ve yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonun hızla düşeceği belirtilen açıklamada, "Piyasadaki enflasyon beklentileri de bunu teyit eder niteliktedir. Uygulamaya aldığımız kamuda tasarruf ve verimlilik paketiyle daha da güçlendireceğimiz mali disiplin, dezenflasyon sürecine destek olmaya devam edecektir. On İkinci Kalkınma Planı'nın odağında yer alan yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. İkiz dönüşümü sağlamak amacıyla yeni sanayi politikalarını hayata geçiriyoruz. Nitelikli yatırımlara ve yüksek teknoloji ürün ihracatına sağladığımız desteklerle katma değerli üretimi ve verimliliği artırmayı sürdüreceğiz."

Toplantıda Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü korumak ve güçlendirmek amacıyla kurulacak Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında sanayide yeşil dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik çalışmaların ele alındığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Katma değeri yüksek, ihracat potansiyelini artıracak ve cari işlemler dengesinde sürdürülebilir iyileşmeyi sağlayacak yatırımlara yönelik olarak yeniden yapılandırılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'ndeki (YTAK) durum değerlendirildi. Aktif sanayi politikalarının önemli bir bileşeni olan YTAK süreçlerinin hızlandırılması kararlaştırıldı. İstihdam teşviklerine yönelik etki analizi çalışması kurul üyeleriyle paylaşıldı. Gelecek dönemde teşviklerin gözden geçirilerek sistemin etkinliğinin artırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası öncülüğünde yürütülen 'Dijital Türk Lirası Projesi' ile bankalara verilmesi öngörülen 'Toplumsal Yatırım Notu' çalışmalarında gelinen son durum da değerlendirildi."

Editör: Murat Tanrıkulu