Resmi Gazete'de yayımlanan bu yönetmelik, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 25. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "iki" ibaresinin "1,3" olarak değiştirilmesini kapsıyor.

İlgili maddenin yeni hali şu şekilde:

"Kullanıcı, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günü izleyen on beş gün içinde bildirimde yer alan tutarı, TEİAŞ veya dağıtım şirketine öder. Ödemede gecikilen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre hesaplanan gecikme zammı uygulanır. İletim sistemi kullanıcıları hakkında bu oran 1,3 kat olarak uygulanır."

Kaynak: (Haber Merkezi)