S S. 5 N0LU ERGANİ DİYARBAKIR ARASI MİNİBÜSÇÜLER MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
GENEL KURUL DUYURUSU


S.S. 5 Nolu Ergani Diyarbakır Arası Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifimizin yönetim kurutu 02/05/2024 tarihinde toplanarak, kooperatifimizin 2022 ve 2023 hesap yılları Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 29/06/2024 tarihinde saat: 10:00 ' da, Sanayi Mahallesi Kurtuluş Caddesi Çelik Sitesi A Blok No: 212 Ergani / Diyarbakır adresinde, Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 2. Toplantının 06/07/2024 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına oy çokluğu ile karar vermiştir.
GÜNDEM MADDELERİ:
1 - Açılış ve Yoklama
2 - Divan Heyetinin Seçimi ve Saygı Duruşu
3 - 2022 ve 2023 Hesap Yılları Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - 2022 ve 2023 Bilançolarının okunması ve müzakeresi
5 - Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
6- Yönetim ve Denetim Kurulu Üye Seçimi ve Süre Tespiti
7- Kooperatif Ana Sözleşme İntibakının Görüşülmesi
8- 15/09/2022 tarih ve 2022/01 sayılı inceleme raporu kapsamında, Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 09/11/2022 tarih ve 79853109 sayılı yazısı ile kooperatife Verilen Talimat Gereği, Üyelik Şartlarını Taşıdıklarını Belgeiendiremeyen Kooperatif Üyelerinin Üyeliklerinin, Üyelik Şartlarını Taşıdıklarını Belgelendirmeleri Durumunda Yeni Bir Karara Gerek Kalmaksızın Tekrar Üye Olarak Kaydedilmek Üzere Sonlandırılmasının Görüşülmesi.
9- Üyelik Aidatı İle Yönetim Ve Denetim Kurulu Ücret ve Huzur Haklarının Belirlenmesi
10 - Kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN02039102