Verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış güven endeksi, Mayıs ayında hizmet sektöründe önceki ayla aynı seviyede kalarak 117,1 olarak belirlendi. Perakende ticaret sektöründe ise yüzde 3,3'lük bir düşüşle 111,7'ye gerilerken, inşaat sektöründe yüzde 0,3'lük bir azalma ile 88,3 değerini aldı.

Hizmet sektöründe, Mayıs ayında bir önceki aya göre son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,0, hizmetlere olan talep yüzde 0,6 düşerken, önümüzdeki üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,6 artış kaydetti.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi ve satışlar yüzde 7,7, önümüzdeki üç aylık dönemde iş hacmi ve satışlar beklentisi yüzde 2,9 azalırken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,9 arttı.

İnşaat sektöründe ise mevcut kayıtlı siparişlerin seviyesi yüzde 0,4 artarken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,9'luk bir düşüş gözlendi.

Kaynak: (Haber Merkezi)