En düşük payı alan harcamalar ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1 ile eğitim ve yüzde 1,9 ile eğlence, spor ve kültür oldu.

Hanehalklarının tüketim harcamalarını kıyaslanabilir hale getirmek amacıyla, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer fert başına tüketim harcaması hesaplanmaktadır. Aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 24.383 TL ve eşdeğer fert başına 12.521 TL olarak belirlenmiştir.

Temel Gelir Kaynağına Göre Harcama Kalıpları Farklılık Gösterdi

Temel gelir kaynağı maaş, ücret ve yevmiye olan haneler, ulaştırmaya yüzde 22,8, konut ve kiraya yüzde 22,2 ve gıda ile alkolsüz içeceklere yüzde 18,9 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan haneler ulaştırmaya yüzde 27,3, konut ve kiraya yüzde 19,7 ve gıda ile alkolsüz içeceklere yüzde 19,5 pay ayırdı.

Düşük Gelirli Haneler, Yüksek Gelirlilere Göre Gıdaya Daha Fazla Pay Ayırdı

Gelire göre sıralanan yüzde 20'lik gruplarda, 2023 yılı itibarıyla en düşük gelir grubundaki haneler gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 36,6, konut ve kiraya yüzde 29,2, ulaştırmaya yüzde 8,8 ve mobilya ile ev eşyasına yüzde 5,4 pay ayırdı. En yüksek gelir grubundaki haneler ise ulaştırmaya yüzde 28,3, konut ve kiraya yüzde 21, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 14,5 ve lokanta ile konaklama hizmetlerine yüzde 6,9 pay ayırdı.

Tek Kişilik Haneler Konut ve Kiraya Daha Fazla Pay Ayırdı

2023 yılı verilerine göre, tek kişilik haneler bütçelerinin yüzde 31,8'ini konut ve kiraya, yüzde 18,7'sini ulaştırmaya ve yüzde 16,3'ünü gıda ve alkolsüz içeceklere ayırdı. Yedi ve daha fazla kişiden oluşan haneler ise gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 30,2, konut ve kiraya yüzde 19,9 ve ulaştırmaya yüzde 14,9 pay ayırdı.

Kaynak: (Haber Merkezi)