Hz. Yunus'un Diyarbakır'da Yaşadığına İnanılıyor

Kuran-ı Kerim'e göre, Hz. Yunus, Ninova şehrine peygamber olarak gönderilir. Ancak, halka tebliğ görevini yerine getirmekten çekinir ve Ninova'yı terk eder. Bunun üzerine Allah, Hz. Yunus'u bir balinaya yutturur. Hz. Yunus, balığın karnında 40 gün kalır ve bu süreçte Allah'a dua eder. Nihayetinde, Allah'ın izniyle balığın karnından kurtulur ve Ninova'ya geri döner.

Hz. Yunus'un Diyarbakır'da Kaldığına Dair Rivayetler Var

Rivayetlere göre, Hz. Yunus, Ninova'dan sonra Diyarbakır'a gelir ve burada yedi yıl kalır. Bu süre zarfında, Fiskaya Mağarası'nda inzivaya çekilir. Ayrıca, Diyarbakır halkını İslam'a davet eder. Halkın çoğu, Hz. Yunus'un davetini kabul eder ve İslam'ı kabul eder.

D M Hsrus Xk A E Zd D6

Hz. Yunus'un Hikâyesi Surlarla İlişkilendiriliyor

Diyarbakır Surları'nın kalkan balığına benzediğine dair bir söylenti vardır. Bu söylentiye göre, Hz. Yunus'un balığın karnında kaldığı süre, Diyarbakır Surları'nın inşa edildiği süreye denk gelir. Yani, Hz. Yunus, balığın karnındayken, surların inşası tamamlanır.

Son zamanlarda, Diyarbakır Surları'nın Hz. Yunus'un hikayesini tasvir ettiğine dair bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre, surların kalkan balığı şeklindeki yapısı, Hz. Yunus'un bir balığın karnında kaldığı hikayesini temsil ediyor.

35403777136 8F8Fc7Afaa B

İddianın dayanağı nedir?

İddianın dayanağı, Hz. Yunus'un hikayesinin Kuran-ı Kerim'de ve İncil'de yer almasıdır. Bu kaynaklara göre, Hz. Yunus, Ninova şehrine peygamber olarak gönderildi. Ancak, halkın iman etmemesi üzerine şehri terk etti. Allah'ın gazabından korkan Hz. Yunus, denize atıldı ve bir balığın karnında üç gün üç gece kaldı. Daha sonra, balığın karnından kurtuldu ve Ninova şehrine geri döndü.

İddiaya göre, Diyarbakır Surları'nın kalkan balığı şeklindeki yapısı, bu hikayeyi temsil ediyor. Surların kalkan balığının kafasına denk gelen kısmı, Hz. Yunus'un balığın karnında kaldığı yeri temsil ediyor. Surların kalkan balığının kuyruğuna denk gelen kısmı ise, Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu yeri temsil ediyor.

İddianın doğruluğu ne kadar kesin?

İddianın doğruluğu kesin olarak kanıtlanmamıştır. Ancak, iddiayı destekleyen bazı kanıtlar vardır. Örneğin, Diyarbakır Surları'nın kalkan balığı şeklindeki yapısı, bölgenin yerli halkı olan Hurrilerin mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Hurri mitolojisinde, kalkan balığı, yeniden doğuş ve diriliş ile ilişkilendirilir. Bu nedenle, Diyarbakır Surları'nın kalkan balığı şeklindeki yapısının Hz. Yunus'un hikayesini temsil etmesi mümkündür.

A W614358 01

Diyarbakır Surları'nın tarihi ne kadar eski?

Diyarbakır Surları'nın tarihi, MÖ 4. bin yıla kadar uzanır. Bu tarihte, bölgenin yerli halkı olan Hurriler tarafından inşa edildiği tahmin edilmektedir. Surlar, zaman içinde birçok medeniyet tarafından onarılmış ve genişletilmiştir.

Diyarbakır Surları'nın önemi nedir?

Diyarbakır Surları, Diyarbakır'ın en önemli tarihi ve kültürel miraslarından biridir. Surlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Surlar, Diyarbakır'ın savunması için önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, surlar şehrin kültürel ve sosyal yaşamının önemli bir parçası olmuştur.

Diyarbakır Surları'nın Hz. Yunus'un hikayesini tasvir ettiğine dair iddia, hem tarihçiler hem de halk arasında ilgiyle karşılanmıştır. İddianın doğruluğu kesin olarak kanıtlanmamış olsa da, Diyarbakır Surları'nın tarihi ve kültürel önemi şüphesizdir.

264466 1385283284

Muhabir: Özgür Ağar