Diyarbakır'ın Fethi: 1400 Yıllık Tarihe Damga Vuran bir olaydır.

Diyarbakır'ın fethi, İslamiyet'in Anadolu'daki ilerleyişi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. 639 yılında Hz. Ömer döneminde gerçekleşen fetih, Diyarbakır'ın İslam topraklarına katılmasını sağlamıştır.

Diyarbakır, Anadolu'daki İslam'ın kapısıdır

Diyarbakır’ın Fethi Anadolu’nun İslam’la buluşması ve Anadolu’nun İslam’a açılma kapısıdır. Diyarbakır'ın Fethi sadece Diyarbakır'la ilgili de değil bütün Anadolu'nun ve Anadolu'nun batısındaki coğrafyanın da İslam’la tanışması ve İslamı benimsemesi noktasında çok önemli bir yedir.

3V12312B3123C23V124X1341Cv23

Diyarbakır'ın fethi nasıl gerçekleşti?

Diyarbakır'ın fethi, Hz. Ömer döneminde İyâz b. Ganem komutasındaki İslam ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. Ordu, Diyarbakır'ı 5 ay boyunca kuşatmıştır.

Kuşatma sırasında Halid b. Velid, surların dibinde gizli bir su deliği tespit etmiştir. Bu deliği genişleterek Halid b. Velid ve yaklaşık yüz mücahit, bir gece sura girmiştir.

Surda açılan kapıdan İslam ordusu şehre girmiş ve Bizans askerleriyle çatışmaya girmiştir. Bu çatışmada 27 sahabe şehit olmuştur.

Bizans askerleri, İslam ordusunun üstünlüğü karşısında teslim olmak zorunda kalmıştır. Şehirdeki halk da İslam ordusuna teslim olmuştur.

5813576882Eb4

Diyarbakır'ın fethinin önemi

Diyarbakır'ın fethi, İslamiyet'in Anadolu'ya yayılışı açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Fetih, İslam ordusunun Anadolu'da ilerleyişini hızlandırmıştır.

Diyarbakır'ın fethi, aynı zamanda şehirde İslamiyet'in yayılması açısından da önemli bir olaydır. Fetihten sonra şehirde İslamiyet hızla yayılmış ve Diyarbakır, İslam kültürünün önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Diyarbakır'ın fethinin etkileri

Diyarbakır'ın fethi, şehrin ve bölgenin kaderini değiştirmiştir. Fetihten sonra şehir, İslam kültürünün önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Diyarbakır'ın fethi, aynı zamanda Anadolu'nun İslamlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Fetih, Anadolu'da İslamiyet'in yayılışını hızlandırmış ve bölgenin Türkleşmesinde önemli bir adım olmuştur.

Diyarbakır'ın fethi bugün hala kutlanmaktadır. Her yıl 27 Mayıs'ta Diyarbakır'da düzenlenen etkinliklerle fetih kutlanmaktadır.

312V123N241241241B1

Muhabir: Özgür Ağar