Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ait İşgücü İstatistikleri'ni duyurdu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre, 15 yaş ve üzeri kişiler arasında işsiz sayısı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık düşüşle yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,0 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerin sayısı, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 50 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3, kadınlarda ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54,5 olarak belirlendi. İşgücü, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bine yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54,5 olarak kaydedildi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4, kadınlarda ise yüzde 37,1 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,0 olarak kaydedildi. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama çalışma süresi, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 43,9 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 25,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 17,4 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün birleşik oranı yüzde 17,1 olarak kaydedildi.

Editör: Murat Tanrıkulu