Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 yaş ve üzerindeki nüfusta işsizlik sayısı, 2024'ün I. çeyreğinde bir önceki döneme göre 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,2 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,3 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişiye yükseldi ve istihdam oranı da 0,7 puanlık artışla yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6, kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak kaydedildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54,1 olarak gerçekleşti

İşgücü, 2024'ün I. çeyreğinde bir önceki döneme göre 563 bin kişi artarak 35 milyon 546 bin kişiye yükseldi ve işgücüne katılma oranı da 0,8 puanlık artışla yüzde 54,1 olarak kaydedildi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 36,7 olarak belirlendi.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,6 olarak kaydedildi

15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan düşüşle yüzde 15,6 olarak belirlendi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 20,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 58,0'i hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024'ün I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 73 bin kişi, sanayi sektöründe 103 bin kişi, inşaat sektöründe 82 bin kişi, hizmet sektöründe ise 276 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58,0'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,5 saat olarak belirlendi

İstihdam edilenler arasında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024'ün I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 43,5 saat olarak kaydedildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 25,0 olarak belirlendi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024'ün I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,1 puanlık artışla yüzde 25,0 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak hesaplandı.

Kaynak: (Haber Merkezi)